Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 197 113 475 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 72 975 197 040 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Ferncliff 100,00% - -
 
Saga Tankers ASA 2,34% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Ferncliff 392 654 99,57% - 392 654 99,57%
 
Saga Tankers ASA 304 011 92,04% - 304 011 92,04%
 
TOTALT: Alle selskap 696 665 96,14% - 696 665 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Ferncliff 392 654 - 392 654
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 392 654
 
  -30,00% 392 654
 
  -50,00% 392 654
 
  -70,00% 392 654
 
  -100,00% 392 654

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter195.09715.16420.18229.8041.05810.185176.4252.555
POS 1 186,6 %NEG -24,9 %NEG -32,3 %POS 2 717,0 %NEG -89,6 %NEG -94,2 %POS 6 805,1 % -
 
Bruttomargin195.09715.16420.18229.8041.05810.185176.4252.555
POS 1 186,6 %NEG -24,9 %NEG -32,3 %POS 2 717,0 %NEG -89,6 %NEG -94,2 %POS 6 805,1 % -
 
EBITDA resultat191.2198.27715.51326.162-7.209-58.196115.041-80.322
POS 2 210,2 %NEG -46,6 %NEG -40,7 %POS 462,9 %POS 87,6 %NEG -150,6 %POS 243,2 % -
 
Driftsresultat191.2058.27715.51326.162-7.209-58.196115.041-80.322
POS 2 210,1 %NEG -46,6 %NEG -40,7 %POS 462,9 %POS 87,6 %NEG -150,6 %POS 243,2 % -
 
Kontantstrøm42.826-39.98329.87348.060-188.077-127.836149.2120
POS 207,1 %NEG -233,8 %NEG -37,8 %POS 125,6 %NEG -47,1 %NEG -185,7 % - -
 
Kassebeholdning297066796685.1755.24311.4800
NEG -95,9 %POS 4,0 %POS 1,6 %NEG -87,1 %NEG -1,3 %NEG -54,3 %POS 100% -
 
Sum egenkapital391.035196.515179.949134.486106.836111.708174.084118.189
POS 99,0 %POS 9,2 %POS 33,8 %POS 25,9 %NEG -4,4 %NEG -35,8 %POS 47,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld075000023755
POS 100,0 %NEG % - - - POS 100,0 %NEG -330,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.