Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 081 082 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 909 000 300 082 805 000 67 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (1 134,39%) EBITDA (-5,02%)
Resultat før skatt (-0,06%)
Driftsresultat (-4,57%)
Kassebeholdning (-2,63%)
Sum egenkapital (-87,76%)
Driftsinntekter (-2,94%)
Bruttomargin (-0,44%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Grimstad Adressetidende 100,00% 16 39 -58,97%
 
Grimstad Min By AS 1,76% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   16 39 -58,97%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Grimstad Adressetidende 380 5,03% 16 364 4,82%
 
Grimstad Min By AS 445 16,46% - 445 16,46%
 
TOTALT: Alle selskap 825 8,04% 16 809 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Grimstad Adressetidende 380 16 364
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
16 -10,00% 378
 
  -30,00% 375
 
  -50,00% 372
 
  -70,00% 369
 
  -100,00% 364

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter23.70123.01923.92922.54222.70121.86721.44220.953
POS 3,0 %NEG -3,8 %POS 6,2 %NEG -0,7 %POS 3,8 %POS 2,0 %POS 2,3 % -
 
Bruttomargin18.07417.90819.10117.26417.88117.82417.41017.165
POS 0,9 %NEG -6,2 %POS 10,6 %NEG -3,5 %POS 0,3 %POS 2,4 %POS 1,4 % -
 
EBITDA resultat1.7002.2364.2343.3594.6685.1155.3455.162
NEG -24,0 %NEG -47,2 %POS 26,0 %NEG -28,0 %NEG -8,7 %NEG -4,3 %POS 3,5 % -
 
Driftsresultat1.6562.0694.0693.2004.4774.9165.1324.935
NEG -20,0 %NEG -49,2 %POS 27,2 %NEG -28,5 %NEG -8,9 %NEG -4,2 %POS 4,0 % -
 
Kontantstrøm1.0842.3096.3754.6042.3263.8133.3800
NEG -53,1 %NEG -63,8 %POS 38,5 %POS 97,9 %NEG -39,0 %POS 12,8 % - -
 
Kassebeholdning6.3745.3123.4622.3071.53617.30816.70713.810
POS 20,0 %POS 53,4 %POS 50,1 %POS 50,2 %NEG -91,1 %POS 3,6 %POS 21,0 % -
 
Sum egenkapital1.8422.05350.82047.08943.76639.47734.93630.415
NEG -10,3 %NEG -96,0 %POS 7,9 %POS 7,6 %POS 10,9 %POS 13,0 %POS 14,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00808132000
- POS 100,0 %POS 1,2 %NEG -153,1 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.