Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 380 377 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 73 438 16 438 6 290 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Handelsstedet Lilleborg 100,00% 263 375 -29,87%
 
TOTALT: Alle selskap   263 375 -29,87%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Handelsstedet Lilleborg 3 975 28,69% 263 3 712 27,31%
 
TOTALT: Alle selskap 3 975 28,69% 263 3 712 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Handelsstedet Lilleborg 3 975 263 3 712
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
263 -10,00% 3 949
 
  -30,00% 3 896
 
  -50,00% 3 844
 
  -70,00% 3 791
 
  -100,00% 3 712

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.6031.5991.4671.4591.01877747026.376
POS 0,3 %POS 9,0 %POS 0,5 %POS 43,3 %POS 31,0 %POS 65,3 %NEG -98,2 % -
 
Bruttomargin1.5491.5681.4401.4329967003555.666
NEG -1,2 %POS 8,9 %POS 0,6 %POS 43,8 %POS 42,3 %POS 97,2 %NEG -93,7 % -
 
EBITDA resultat1.2371.2541.1981.1616243611144.919
NEG -1,4 %POS 4,7 %POS 3,2 %POS 86,1 %POS 72,9 %POS 216,7 %NEG -97,7 % -
 
Driftsresultat71573266662696-120-3644.799
NEG -2,3 %POS 9,9 %POS 6,4 %POS 552,1 %POS 180,0 %POS 67,0 %NEG -107,6 % -
 
Kontantstrøm5435763473431.573-2.173-3.4310
NEG -5,7 %POS 66,0 %POS 1,2 %NEG -78,2 %POS 172,4 %POS 36,7 % - -
 
Kassebeholdning333125901442199
- NEG -90,3 %NEG -88,0 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -99,8 %POS 122,1 % -
 
Sum egenkapital3.8043.6003.4893.4543.5234.0554.7315.582
POS 5,7 %POS 3,2 %POS 1,0 %NEG -2,0 %NEG -13,1 %NEG -14,3 %NEG -15,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld10.74611.33211.97912.59712.72313.62913.63010.469
POS 5,2 %POS 5,4 %POS 4,9 %POS 1,0 %POS 6,6 %POS 0,0 %NEG -30,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.