Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 6 040 479 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 73 562 14 918 5 952 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (3,83%) Kassebeholdning (-23,35%)
Resultat før skatt (11,47%) Sum egenkapital (-0,53%)
Driftsresultat (6,30%)
Kontantstrøm fra drift (19,78%)
Driftsinntekter (0,17%)
Bruttomargin (0,81%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Handelsstedet Lilleborg 100,00% 201 263 -23,57%
 
TOTALT: Alle selskap   201 263 -23,57%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Handelsstedet Lilleborg 3 954 30,69% 201 3 753 29,60%
 
TOTALT: Alle selskap 3 954 30,69% 201 3 753 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Handelsstedet Lilleborg 3 954 201 3 753
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
201 -10,00% 3 934
 
  -30,00% 3 894
 
  -50,00% 3 854
 
  -70,00% 3 813
 
  -100,00% 3 753

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.6641.6031.5991.4671.4591.018777470
POS 3,8 %POS 0,3 %POS 9,0 %POS 0,5 %POS 43,3 %POS 31,0 %POS 65,3 % -
 
Bruttomargin1.6191.5491.5681.4401.432996700355
POS 4,5 %NEG -1,2 %POS 8,9 %POS 0,6 %POS 43,8 %POS 42,3 %POS 97,2 % -
 
EBITDA resultat1.2601.2371.2541.1981.161624361114
POS 1,9 %NEG -1,4 %POS 4,7 %POS 3,2 %POS 86,1 %POS 72,9 %POS 216,7 % -
 
Driftsresultat73871573266662696-120-364
POS 3,2 %NEG -2,3 %POS 9,9 %POS 6,4 %POS 552,1 %POS 180,0 %POS 67,0 % -
 
Kontantstrøm1.5825435763473431.573-2.1730
POS 191,3 %NEG -5,7 %POS 66,0 %POS 1,2 %NEG -78,2 %POS 172,4 % - -
 
Kassebeholdning1.185333125901442
POS 39 400,0 % - NEG -90,3 %NEG -88,0 %POS 100%NEG -100,0 %NEG -99,8 % -
 
Sum egenkapital4.0513.8043.6003.4893.4543.5234.0554.731
POS 6,5 %POS 5,7 %POS 3,2 %POS 1,0 %NEG -2,0 %NEG -13,1 %NEG -14,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld10.30310.74611.33211.97912.59712.72313.62913.630
POS 4,1 %POS 5,2 %POS 5,4 %POS 4,9 %POS 1,0 %POS 6,6 %POS 0,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.