Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 389 527 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
6 000 161 096 25 932 103 500 93 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asian Healty Foods AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asian Healty Foods AS 517 44,04% - 517 44,04%
 
TOTALT: Alle selskap 517 44,04% - 517 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asian Healty Foods AS 517 - 517
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 517
 
  -30,00% 517
 
  -50,00% 517
 
  -70,00% 517
 
  -100,00% 517

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015
Driftsinntekter2.596664
POS 291,0 % -
 
Bruttomargin1.753402
POS 336,1 % -
 
EBITDA resultat614
POS 1 425,0 % -
 
Driftsresultat8-9
POS 188,9 % -
 
Kontantstrøm-220
- -
 
Kassebeholdning203126
POS 61,1 % -
 
Sum egenkapital-910
NEG -190,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld266153
NEG -73,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.