Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 40 616 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 616 40 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (1,18%) EBITDA (-75,00%)
Sum egenkapital (0,14%) Resultat før skatt (-50,00%)
Driftsinntekter (100%) Driftsresultat (-75,00%)
Bruttomargin (100%) Kontantstrøm fra drift (-2 150,00%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Juventus 100,00% - -
 
Vincent Shipping AS 33,33% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Juventus 701 100,00% - 701 100,00%
 
Vincent Shipping AS
 
TOTALT: Alle selskap 701 100,00% - 701 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Juventus 701 - 701
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 701
 
  -30,00% 701
 
  -50,00% 701
 
  -70,00% 701
 
  -100,00% 701

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-14-17-17-12-13-9-10-14
POS 17,6 % - NEG -41,7 %POS 7,7 %NEG -44,4 %POS 10,0 %POS 28,6 % -
 
Driftsresultat-14-17-17-12-13-9-10-14
POS 17,6 % - NEG -41,7 %POS 7,7 %NEG -44,4 %POS 10,0 %POS 28,6 % -
 
Kontantstrøm-3-83215-116-1950
POS 62,5 %NEG -125,0 %POS 113,3 %POS 112,9 %NEG -11 500,0 %NEG -101,1 % - -
 
Kassebeholdning414395383352524641759733
POS 4,8 %POS 3,1 %POS 8,8 %NEG -32,8 %NEG -18,3 %NEG -15,5 %POS 3,5 % -
 
Sum egenkapital698708694687658692615601
NEG -1,4 %POS 2,0 %POS 1,0 %POS 4,4 %NEG -4,9 %POS 12,5 %POS 2,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000000118186
- - - - - POS 100,0 %POS 36,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.