Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 381 356 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 30 822 15 534 126 000 209 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (15,89%) Resultat før skatt (-14,29%)
Kassebeholdning (325,00%) Driftsresultat (-71,43%)
Driftsinntekter (5,78%) Kontantstrøm fra drift (-15,31%)
Bruttomargin (28,11%) Sum egenkapital (-65,12%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asker Hageservice AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asker Hageservice AS -58 -21,56% - -58 -21,56%
 
TOTALT: Alle selskap -58 -21,56% - -58 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asker Hageservice AS -58 - -58
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -58
 
  -30,00% -58
 
  -50,00% -58
 
  -70,00% -58
 
  -100,00% -58

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter927527643594178
POS 75,9 %NEG -18,0 %POS 8,2 %POS 233,7 % -
 
Bruttomargin848465555503174
POS 82,4 %NEG -16,2 %POS 10,3 %POS 189,1 % -
 
EBITDA resultat82-71661912
POS 1 271,4 %NEG -104,2 %POS 773,7 %POS 58,3 % -
 
Driftsresultat-39-8914948
POS 56,2 %NEG -159,7 %POS 3 625,0 %NEG -50,0 % -
 
Kontantstrøm62-96155510
POS 164,6 %NEG -161,9 %POS 203,9 % - -
 
Kassebeholdning91459010
NEG -35,7 %NEG -76,3 %POS 0,0 %NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital-37351423632
NEG -205,7 %NEG -75,4 %POS 294,4 %POS 12,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld439289000
NEG -51,9 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.