Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 3 763 688 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
940 400 536 055 49 233 1 693 000 545 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (38,65%) EBITDA (-9,79%)
Kassebeholdning (105,26%) Resultat før skatt (-15,49%)
Sum egenkapital (16,62%) Driftsresultat (-14,47%)
Driftsinntekter (3,29%)
Bruttomargin (4,86%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asker Mc Senter ANS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asker Mc Senter ANS 2 666 54,78% - 2 666 54,78%
 
TOTALT: Alle selskap 2 666 54,78% - 2 666 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asker Mc Senter ANS 2 666 - 2 666
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 666
 
  -30,00% 2 666
 
  -50,00% 2 666
 
  -70,00% 2 666
 
  -100,00% 2 666

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018201720162015201420132012
Driftsinntekter11.45811.55013.04212.22811.8139.3818.5727.597
NEG -0,8 %NEG -11,4 %POS 6,7 %POS 3,5 %POS 25,9 %POS 9,4 %POS 12,8 % -
 
Bruttomargin2.9433.2923.4763.4903.0482.4582.3131.956
NEG -10,6 %NEG -5,3 %NEG -0,4 %POS 14,5 %POS 24,0 %POS 6,3 %POS 18,3 % -
 
EBITDA resultat6044641684958530921365
NEG -86,5 %POS 7,2 %NEG -51,0 %POS 45,1 %POS 89,3 %POS 45,1 %POS 227,7 % -
 
Driftsresultat-1041739380355128017017
NEG -102,4 %POS 6,1 %NEG -51,1 %POS 45,7 %POS 96,8 %POS 64,7 %POS 900,0 % -
 
Kontantstrøm808042846943734200
- NEG -81,3 %NEG -8,7 %POS 7,3 %POS 14 466,7 %NEG -99,3 % - -
 
Kassebeholdning9342167567037924826287
NEG -77,9 %NEG -37,6 %POS 0,7 %POS 76,8 %POS 52,8 %NEG -5,3 %POS 201,1 % -
 
Sum egenkapital1.7882.1752.0932.1261.5061.160897977
NEG -17,8 %POS 3,9 %NEG -1,6 %POS 41,2 %POS 29,8 %POS 29,3 %NEG -8,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld198239000000
POS 17,2 %POS 0,0 % - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.