Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 11 315 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 5 753 4 562 1 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asker og Bærum Energi AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asker og Bærum Energi AS -383 -2 393,75% - -383 -2 393,75%
 
TOTALT: Alle selskap -383 -2 393,75% - -383 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asker og Bærum Energi AS -383 - -383
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -383
 
  -30,00% -383
 
  -50,00% -383
 
  -70,00% -383
 
  -100,00% -383

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter149195290344271273376285
NEG -23,6 %NEG -32,8 %NEG -15,7 %POS 26,9 %NEG -0,7 %NEG -27,4 %POS 31,9 % -
 
Bruttomargin8370165206130147183132
POS 18,6 %NEG -57,6 %NEG -19,9 %POS 58,5 %NEG -11,6 %NEG -19,7 %POS 38,6 % -
 
EBITDA resultat-21-99-4124-19-237-46
POS 78,8 %NEG -141,5 %NEG -270,8 %POS 226,3 %POS 17,4 %NEG -428,6 %POS 115,2 % -
 
Driftsresultat-21-99-4124-19-23-8-75
POS 78,8 %NEG -141,5 %NEG -270,8 %POS 226,3 %POS 17,4 %NEG -187,5 %POS 89,3 % -
 
Kontantstrøm3-48-995-22-43-310
POS 106,3 %POS 51,5 %NEG -2 080,0 %POS 122,7 %POS 48,8 %NEG -38,7 % - -
 
Kassebeholdning5392010823417561
POS 488,9 %NEG -55,0 %NEG -81,5 %POS 369,6 %NEG -43,9 %NEG -45,3 %POS 23,0 % -
 
Sum egenkapital-294-273-174-133-156-138-115-107
NEG -7,7 %NEG -56,9 %NEG -30,8 %POS 14,7 %NEG -13,0 %NEG -20,0 %NEG -7,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld348307269259178175165120
NEG -13,4 %NEG -14,1 %NEG -3,9 %NEG -45,5 %NEG -1,7 %NEG -6,1 %NEG -37,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.