Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 323 596 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
70 000 0 2 096 212 500 39 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (163,64%) EBITDA (-95,92%)
Kassebeholdning (0,00%) Resultat før skatt (-95,92%)
Driftsinntekter (100%) Driftsresultat (-95,92%)
Bruttomargin (100%) Sum egenkapital (-91,07%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Askim Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Askim Eiendom AS 5 1,17% - 5 1,17%
 
TOTALT: Alle selskap 5 1,17% - 5 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Askim Eiendom AS 5 - 5
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5
 
  -30,00% 5
 
  -50,00% 5
 
  -70,00% 5
 
  -100,00% 5

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter00007.100000
- - - NEG -100,0 %POS 0,0 % - - -
 
Bruttomargin0000693000
- - - NEG -100,0 %POS 0,0 % - - -
 
EBITDA resultat-401-26-27-44687-5-11-12
NEG -1 442,3 %POS 3,7 %POS 38,6 %NEG -106,4 %POS 13 840,0 %POS 54,5 %POS 8,3 % -
 
Driftsresultat-401-26-27-44687-5-11-12
NEG -1 442,3 %POS 3,7 %POS 38,6 %NEG -106,4 %POS 13 840,0 %POS 54,5 %POS 8,3 % -
 
Kontantstrøm6.39758-367-2.420-2.548000
POS 10 929,3 %POS 115,8 %POS 84,8 %POS 5,0 %POS 0,0 % - - -
 
Kassebeholdning5624001000
POS 2 700,0 %NEG -95,0 %POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 0,0 % - - -
 
Sum egenkapital105134066100-69-64-53
POS 707,7 %NEG -67,5 %NEG -39,4 %NEG -34,0 %POS 244,9 %NEG -7,8 %NEG -20,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld05.7385.8345.4263.007000
POS 100,0 %POS 1,6 %NEG -7,5 %NEG -80,4 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.