Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 86 182 137 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
122 000 13 694 671 1 349 466 65 944 000 5 072 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-65,97%)
Resultat før skatt (-71,08%)
Driftsresultat (-71,40%)
Kontantstrøm fra drift (-199,77%)
Kassebeholdning (-93,10%)
Sum egenkapital (-14,40%)
Driftsinntekter (-0,60%)
Bruttomargin (-13,07%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Askim Entreprenør AS 100,00% 1 653 -
 
Nordbohus AS 2,04% 11 285 6 303 79,04%
 
TOTALT: Alle selskap   1 653 129 1 185,57%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Askim Entreprenør AS 29 471 21,86% 1 653 27 818 20,89%
 
Nordbohus AS 22 148 57,20% 11 285 10 863 39,59%
 
TOTALT: Alle selskap 51 619 29,74% 12 938 38 681 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Askim Entreprenør AS 29 471 1 653 27 818
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
1 653 -10,00% 29 306
 
  -30,00% 28 975
 
  -50,00% 28 645
 
  -70,00% 28 314
 
  -100,00% 27 818

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter297.216257.034199.451229.373237.031304.223217.283228.475
POS 15,6 %POS 28,9 %NEG -13,0 %NEG -3,2 %NEG -22,1 %POS 40,0 %NEG -4,9 % -
 
Bruttomargin117.038107.88087.419110.09396.890102.344103.594102.175
POS 8,5 %POS 23,4 %NEG -20,6 %POS 13,6 %NEG -5,3 %NEG -1,2 %POS 1,4 % -
 
EBITDA resultat32.72124.49911.37830.44414.728-8.3394.98515.741
POS 33,6 %POS 115,3 %NEG -62,6 %POS 106,7 %POS 276,6 %NEG -267,3 %NEG -68,3 % -
 
Driftsresultat32.13823.84510.32427.52410.838-12.9802.08213.498
POS 34,8 %POS 131,0 %NEG -62,5 %POS 154,0 %POS 183,5 %NEG -723,4 %NEG -84,6 % -
 
Kontantstrøm55.050-6.97447.98622.82439.908-19.251-10.5090
POS 889,4 %NEG -114,5 %POS 110,2 %NEG -42,8 %POS 307,3 %NEG -83,2 % - -
 
Kassebeholdning31.01325.56328.27521.02812.93814.9322.98617.202
POS 21,3 %NEG -9,6 %POS 34,5 %POS 62,5 %NEG -13,4 %POS 400,1 %NEG -82,6 % -
 
Sum egenkapital30.53023.63514.92119.76525.01537.33746.72841.235
POS 29,2 %POS 58,4 %NEG -24,5 %NEG -21,0 %NEG -33,0 %NEG -20,1 %POS 13,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.8036.0543.21531.67340.35744.98732.25616.463
POS 20,7 %NEG -88,3 %POS 89,8 %POS 21,5 %POS 10,3 %NEG -39,5 %NEG -95,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.