Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 498 021 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 23 836 7 685 466 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (426,32%) Driftsinntekter (-0,17%)
Resultat før skatt (236,54%) Bruttomargin (-0,34%)
Driftsresultat (152,43%)
Kontantstrøm fra drift (316,67%)
Kassebeholdning (21,21%)
Sum egenkapital (9,66%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Kjøle- & Fryseinstallasjoner 100,00% 200 212 -5,66%
 
TOTALT: Alle selskap   200 212 -5,66%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Kjøle- & Fryseinstallasjoner 2 157 96,42% 200 1 957 96,07%
 
TOTALT: Alle selskap 2 157 96,42% 200 1 957 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Kjøle- & Fryseinstallasjoner 2 157 200 1 957
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
200 -10,00% 2 137
 
  -30,00% 2 097
 
  -50,00% 2 057
 
  -70,00% 2 017
 
  -100,00% 1 957

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter5074943941.0801.1046822.2323.187
POS 2,6 %POS 25,4 %NEG -63,5 %NEG -2,2 %POS 61,9 %NEG -69,4 %NEG -30,0 % -
 
Bruttomargin5074943927717925641.7642.175
POS 2,6 %POS 26,0 %NEG -49,2 %NEG -2,7 %POS 40,4 %NEG -68,0 %NEG -18,9 % -
 
EBITDA resultat73-11093596910013328
POS 166,4 %NEG -1 322,2 %NEG -97,5 %POS 420,3 %NEG -31,0 %POS 669,2 %NEG -96,0 % -
 
Driftsresultat-46-229-110240-50-19-156159
POS 79,9 %NEG -108,2 %NEG -145,8 %POS 580,0 %NEG -163,2 %POS 87,8 %NEG -198,1 % -
 
Kontantstrøm9314-1.017276-52-5176010
POS 564,3 %POS 101,4 %NEG -468,5 %POS 630,8 %POS 89,9 %NEG -186,0 % - -
 
Kassebeholdning2992062011.1609439951.3791.421
POS 45,1 %POS 2,5 %NEG -82,7 %POS 23,0 %NEG -5,2 %NEG -27,8 %NEG -3,0 % -
 
Sum egenkapital2.1211.8702.1062.1752.1122.1382.1312.221
POS 13,4 %NEG -11,2 %NEG -3,2 %POS 3,0 %NEG -1,2 %POS 0,3 %NEG -4,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000696
- - - - - - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.