Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 899 623 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 6 616 2 507 890 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Askøy Kjemiproduksjon AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Askøy Kjemiproduksjon AS 1 737 92,89% - 1 737 92,89%
 
TOTALT: Alle selskap 1 737 92,89% - 1 737 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Askøy Kjemiproduksjon AS 1 737 - 1 737
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 1 737
 
  -30,00% 1 737
 
  -50,00% 1 737
 
  -70,00% 1 737
 
  -100,00% 1 737

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter61002881683878212.340
POS 100% - NEG -100,0 %POS 71,4 %NEG -56,6 %NEG -52,9 %NEG -64,9 % -
 
Bruttomargin61002881682554981.404
POS 100% - NEG -100,0 %POS 71,4 %NEG -34,1 %NEG -48,8 %NEG -64,5 % -
 
EBITDA resultat-94-2.070-1.052-27-929-271-46-567
POS 95,5 %NEG -96,8 %NEG -3 796,3 %POS 97,1 %NEG -242,8 %NEG -489,1 %POS 91,9 % -
 
Driftsresultat-94-2.093-1.075-50-953-295-121-892
POS 95,5 %NEG -94,7 %NEG -2 050,0 %POS 94,8 %NEG -223,1 %NEG -143,8 %POS 86,4 % -
 
Kontantstrøm10.516-15.313-3128-2.286-259-2.0940
POS 168,7 %NEG -49 296,8 %NEG -210,7 %POS 101,2 %NEG -782,6 %POS 87,6 % - -
 
Kassebeholdning471163810415160111
POS 327,3 %POS 83,3 %NEG -84,2 %POS 280,0 %NEG -97,6 %POS 159,4 %POS 44,1 % -
 
Sum egenkapital1.7101.815-4.767-3.981-3.864-3.149-2.793-2.550
NEG -5,8 %POS 138,1 %NEG -19,7 %NEG -3,0 %NEG -22,7 %NEG -12,7 %NEG -9,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.1998.9094.6744.6744.6742.7942.794750
POS 75,3 %NEG -90,6 % - - NEG -67,3 % - NEG -272,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.