Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 479 274 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 452 6 822 1 472 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Askøy Tippen AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Askøy Tippen AS 2 928 93,61% - 2 928 93,61%
 
TOTALT: Alle selskap 2 928 93,61% - 2 928 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Askøy Tippen AS 2 928 - 2 928
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 928
 
  -30,00% 2 928
 
  -50,00% 2 928
 
  -70,00% 2 928
 
  -100,00% 2 928

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter232332322344
NEG -33,3 %POS 50,0 %NEG -33,3 % - NEG -87,0 %POS 4,5 %NEG -93,6 % -
 
Bruttomargin2-46-61-73-5417315
POS 104,3 %POS 24,6 %NEG -771,4 %NEG -333,3 %POS 105,6 %NEG -417,6 %NEG -94,6 % -
 
EBITDA resultat-46-88-104-147-79-171-148-304
POS 47,7 %POS 15,4 %POS 29,3 %NEG -86,1 %POS 53,8 %NEG -15,5 %POS 51,3 % -
 
Driftsresultat-46-88-104-147-79-175-181-416
POS 47,7 %POS 15,4 %POS 29,3 %NEG -86,1 %POS 54,9 %POS 3,3 %POS 56,5 % -
 
Kontantstrøm-7113-57-215-25-1536880
NEG -646,2 %POS 122,8 %POS 73,5 %NEG -760,0 %POS 83,7 %NEG -122,2 % - -
 
Kassebeholdning4441.9202.0352.0922.3072.3322.3841.697
NEG -76,9 %NEG -5,7 %NEG -2,7 %NEG -9,3 %NEG -1,1 %NEG -2,2 %POS 40,5 % -
 
Sum egenkapital3.3463.3863.4463.5053.6183.6873.8534.027
NEG -1,2 %NEG -1,7 %NEG -1,7 %NEG -3,1 %NEG -1,9 %NEG -4,3 %NEG -4,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.