Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 190 155 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
443 600 71 096 23 959 651 500 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (0,58%) EBITDA (-90,41%)
Driftsinntekter (10,40%) Resultat før skatt (-88,37%)
Bruttomargin (3,15%) Driftsresultat (-90,41%)
Kontantstrøm fra drift (-150,00%)
Kassebeholdning (-45,45%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Lasse Sport 100,00% 191 191 -
 
TOTALT: Alle selskap   191 191
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Lasse Sport 864 65,11% 191 673 59,24%
 
TOTALT: Alle selskap 864 65,11% 191 673 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Lasse Sport 864 191 673
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
191 -10,00% 845
 
  -30,00% 807
 
  -50,00% 769
 
  -70,00% 730
 
  -100,00% 673

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter1.7371.7821.6731.6301.9812.0022.0362.077
NEG -2,5 %POS 6,5 %POS 2,6 %NEG -17,7 %NEG -1,0 %NEG -1,7 %NEG -2,0 % -
 
Bruttomargin605641674638769787835858
NEG -5,6 %NEG -4,9 %POS 5,6 %NEG -17,0 %NEG -2,3 %NEG -5,7 %NEG -2,7 % -
 
EBITDA resultat-107227671-9056121
NEG -113,9 %POS 3 500,0 %NEG -97,4 %POS 7,0 %POS 178,9 %NEG -260,7 %NEG -53,7 % -
 
Driftsresultat-107227671-9056121
NEG -113,9 %POS 3 500,0 %NEG -97,4 %POS 7,0 %POS 178,9 %NEG -260,7 %NEG -53,7 % -
 
Kontantstrøm26-2413199-18627-420
POS 208,3 %NEG -284,6 %NEG -93,5 %POS 207,0 %NEG -788,9 %POS 164,3 % - -
 
Kassebeholdning51251239024656
POS 104,0 %POS 108,3 %NEG -69,2 %POS 0,0 %NEG -100,0 %POS 300,0 %NEG -89,3 % -
 
Sum egenkapital816829781791724662761734
NEG -1,6 %POS 6,1 %NEG -1,3 %POS 9,3 %POS 9,4 %NEG -13,0 %POS 3,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000162000
- - - POS 100,0 %POS 0,0 % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.