Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 470 312 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
895 600 287 630 60 082 1 182 000 45 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (54,86%) Driftsinntekter (-4,31%)
Resultat før skatt (73,39%)
Driftsresultat (61,89%)
Kontantstrøm fra drift (5 385,00%)
Kassebeholdning (175,53%)
Sum egenkapital (31,96%)
Bruttomargin (0,61%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asle Kaulum AS 100,00% 22 27 -18,52%
 
TOTALT: Alle selskap   22 27 -18,52%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asle Kaulum AS 1 532 41,74% 22 1 510 41,39%
 
TOTALT: Alle selskap 1 532 41,74% 22 1 510 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asle Kaulum AS 1 532 22 1 510
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
22 -10,00% 1 530
 
  -30,00% 1 525
 
  -50,00% 1 521
 
  -70,00% 1 517
 
  -100,00% 1 510

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter7.0797.2236.9616.6016.8016.9207.0997.112
NEG -2,0 %POS 3,8 %POS 5,5 %NEG -2,9 %NEG -1,7 %NEG -2,5 %NEG -0,2 % -
 
Bruttomargin3.7453.9423.6243.4663.6253.6383.7933.588
NEG -5,0 %POS 8,8 %POS 4,6 %NEG -4,4 %NEG -0,4 %NEG -4,1 %POS 5,7 % -
 
EBITDA resultat578798300352155372223251
NEG -27,6 %POS 166,0 %NEG -14,8 %POS 127,1 %NEG -58,3 %POS 66,8 %NEG -11,2 % -
 
Driftsresultat51466316622124290199227
NEG -22,5 %POS 299,4 %NEG -24,9 %POS 820,8 %NEG -91,7 %POS 45,7 %NEG -12,3 % -
 
Kontantstrøm729555-255267261147-6010
POS 31,4 %POS 317,6 %NEG -195,5 %POS 2,3 %POS 77,6 %POS 124,5 % - -
 
Kassebeholdning6552657826017436014981.189
POS 147,2 %NEG -66,1 %POS 30,1 %NEG -19,1 %POS 23,6 %POS 20,7 %NEG -58,1 % -
 
Sum egenkapital7871.1991.4731.4021.7031.7291.5711.466
NEG -34,4 %NEG -18,6 %POS 5,1 %NEG -17,7 %NEG -1,5 %POS 10,1 %POS 7,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.077756935503486629175245
NEG -42,5 %POS 19,1 %NEG -85,9 %NEG -3,5 %POS 22,7 %NEG -259,4 %POS 28,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.