Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 281 533 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
560 800 18 493 740 701 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (1 900,00%)
Resultat før skatt (455,36%)
Driftsresultat (1 900,00%)
Kontantstrøm fra drift (100%)
Kassebeholdning (3 200,00%)
Sum egenkapital (25,50%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asle P Entreprenør AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asle P Entreprenør AS -1 163 -79,22% - -1 163 -79,22%
 
TOTALT: Alle selskap -1 163 -79,22% - -1 163 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asle P Entreprenør AS -1 163 - -1 163
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -1 163
 
  -30,00% -1 163
 
  -50,00% -1 163
 
  -70,00% -1 163
 
  -100,00% -1 163

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter62823868961.3563.2672.670722
NEG -24,4 %NEG -78,8 %NEG -56,9 %NEG -33,9 %NEG -58,5 %POS 22,4 %POS 269,8 % -
 
Bruttomargin62572046979841.6861.071532
POS 8,8 %NEG -72,1 %NEG -70,7 %NEG -29,2 %NEG -41,6 %POS 57,4 %POS 101,3 % -
 
EBITDA resultat292760624438811-85
POS 7,4 %NEG -55,0 %NEG -3,2 %POS 40,9 %NEG -88,7 %POS 3 427,3 %POS 112,9 % -
 
Driftsresultat2522-31-43-53277-135-223
POS 13,6 %POS 171,0 %POS 27,9 %POS 18,9 %NEG -119,1 %POS 305,2 %POS 39,5 % -
 
Kontantstrøm-109320960820
NEG %NEG -100,0 %POS 365,0 %POS 122,2 %NEG -85,0 %NEG -26,8 % - -
 
Kassebeholdning2222125374633
- - NEG -90,5 %NEG -16,0 %NEG -32,4 %NEG -19,6 %POS 39,4 % -
 
Sum egenkapital-1.449-1.385-1.318-1.193-1.047-897-1.092-874
NEG -4,6 %NEG -5,1 %NEG -10,5 %NEG -13,9 %NEG -16,7 %POS 17,9 %NEG -24,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.1001.1001.1001.2361.2601.2821.3031.100
- - POS 11,0 %POS 1,9 %POS 1,7 %POS 1,6 %NEG -18,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.