Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 141 925 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 58 849 27 575 938 500 117 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Driftsinntekter (16,80%) EBITDA (-70,55%)
Bruttomargin (18,44%) Resultat før skatt (-70,62%)
Driftsresultat (-14,77%)
Kontantstrøm fra drift (-296,83%)
Kassebeholdning (-89,92%)
Sum egenkapital (-28,43%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asle Sandmo AS 100,00% 500 500 -
 
TOTALT: Alle selskap   500 500
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asle Sandmo AS 448 23,26% 500 -52 -3,65%
 
TOTALT: Alle selskap 448 23,26% 500 -52 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asle Sandmo AS 448 500 -52
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
500 -10,00% 398
 
  -30,00% 298
 
  -50,00% 198
 
  -70,00% 98
 
  -100,00% -52

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2017201620152014201320122011
Driftsinntekter2.5172.9821.9901.5381.5691.1722.171
NEG -15,6 %POS 49,8 %POS 29,4 %NEG -2,0 %POS 33,9 %NEG -46,0 % -
 
Bruttomargin2.5672.9821.9901.5381.5671.1692.171
NEG -13,9 %POS 49,8 %POS 29,4 %NEG -1,9 %POS 34,0 %NEG -46,2 % -
 
EBITDA resultat73895261944752726296
NEG -22,5 %POS 53,8 %POS 38,5 %NEG -15,2 %POS 1 926,9 %NEG -91,2 % -
 
Driftsresultat513671346213256-227110
NEG -23,5 %POS 93,9 %POS 62,4 %NEG -16,8 %POS 212,8 %NEG -306,4 % -
 
Kontantstrøm412776479263315-3920
NEG -46,9 %POS 62,0 %POS 82,1 %NEG -16,5 %POS 180,4 % - -
 
Kassebeholdning75262739829924470483
POS 19,9 %POS 57,5 %POS 33,1 %POS 22,5 %POS 248,6 %NEG -85,5 % -
 
Sum egenkapital8386011328-29-6155
POS 39,4 %POS 355,3 %POS 1 550,0 %POS 127,6 %POS 52,5 %NEG -210,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.8522.2742.2791.9022.3412.4462.302
POS 18,6 %POS 0,2 %NEG -19,8 %POS 18,8 %POS 4,3 %NEG -6,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.