Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 64 574 353 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
3 973 600 1 203 699 503 055 58 894 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Sum egenkapital (3,32%) EBITDA (-50,65%)
Resultat før skatt (-4,87%)
Driftsresultat (-63,42%)
Kontantstrøm fra drift (-70,34%)
Kassebeholdning (-24,21%)
Driftsinntekter (-21,49%)
Bruttomargin (-21,96%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Meraker Brug 100,00% - -
 
Meråker Va DA 70,00% - - -
Meraker Kraft AS 35,00% 43 43 -
Meråker Alpinsenter AS 20,00% - - -
Tungasletta Invest AS 5,00% - - -
 
Vestfold Logistikkinvest AS 3,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 15 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Meraker Brug 140 639 85,03% - 140 639 85,03%
 
Meråker Va DA 1 894 63,49% - 1 894 63,49%
Meraker Kraft AS 34 395 82,76% 43 34 352 82,74%
Meråker Alpinsenter AS -188 -6,88% - -188 -6,88%
Tungasletta Invest AS 49 887 55,20% - 49 887 55,20%
 
Vestfold Logistikkinvest AS 47 992 72,23% - 47 992 72,23%
 
TOTALT: Alle selskap 274 619 74,32% 43 274 576 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Meraker Brug 140 639 - 140 639
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 140 639
 
  -30,00% 140 639
 
  -50,00% 140 639
 
  -70,00% 140 639
 
  -100,00% 140 639

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter24.75326.38829.94718.16522.11325.00221.50214.707
NEG -6,2 %NEG -11,9 %POS 64,9 %NEG -17,9 %NEG -11,6 %POS 16,3 %POS 46,2 % -
 
Bruttomargin24.15825.85029.58817.86921.93324.79021.01813.120
NEG -6,5 %NEG -12,6 %POS 65,6 %NEG -18,5 %NEG -11,5 %POS 17,9 %POS 60,2 % -
 
EBITDA resultat4.7074.96110.644-7976.2117.4204.656-645
NEG -5,1 %NEG -53,4 %POS 1 435,5 %NEG -112,8 %NEG -16,3 %POS 59,4 %POS 821,9 % -
 
Driftsresultat1.9082.4998.065-3.3583.6735.1522.294-2.975
NEG -23,6 %NEG -69,0 %POS 340,2 %NEG -191,4 %NEG -28,7 %POS 124,6 %POS 177,1 % -
 
Kontantstrøm10.48797425.380-6.449-9.61819.6102310
POS 976,7 %NEG -96,2 %POS 493,5 %POS 32,9 %NEG -149,0 %POS 8 389,2 % - -
 
Kassebeholdning29.68822.81729.09420.95129.84941.79224.43815.616
POS 30,1 %NEG -21,6 %POS 38,9 %NEG -29,8 %NEG -28,6 %POS 71,0 %POS 56,5 % -
 
Sum egenkapital133.327130.326125.154114.253112.082107.873104.65687.862
POS 2,3 %POS 4,1 %POS 9,5 %POS 1,9 %POS 3,9 %POS 3,1 %POS 19,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld9.7029.28210.0488.94710.0928.9498.7558.956
NEG -4,5 %POS 7,6 %NEG -12,3 %POS 11,3 %NEG -12,8 %NEG -2,2 %POS 2,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.