Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 725 486 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 986 13 724 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Resultat før skatt (238,75%) EBITDA (-50,00%)
Kassebeholdning (4 500,00%) Driftsresultat (-50,00%)
Sum egenkapital (1,12%) Kontantstrøm fra drift (-2 161,25%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Nordstrandshøiden Management 100,00% - -
 
AS Nordstrandshøiden 50,00% - - -
Tide Forsikring AS 1,01% 25 050 17 154 46,03%
Berlin Eiendom Delta AS 3,48% - - -
Berlin Eiendom Gamma AS 5,98% - - -
 
Berlin Eiendom Epsilon AS 7,21% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 173 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Nordstrandshøiden Management 9 980 36,30% - 9 980 36,30%
 
AS Nordstrandshøiden 14 069 72,63% - 14 069 72,63%
Tide Forsikring AS 7 494 10,10% 25 050 -17 556 -35,72%
Berlin Eiendom Delta AS 33 681 93,69% - 33 681 93,69%
Berlin Eiendom Gamma AS 6 653 55,23% - 6 653 55,23%
 
Berlin Eiendom Epsilon AS 56 056 89,04% - 56 056 89,04%
 
TOTALT: Alle selskap 127 933 55,14% 25 050 102 883 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Nordstrandshøiden Management 9 980 - 9 980
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 980
 
  -30,00% 9 980
 
  -50,00% 9 980
 
  -70,00% 9 980
 
  -100,00% 9 980

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-15-60-10-16-36-98-56-57
POS 75,0 %NEG -500,0 %POS 37,5 %POS 55,6 %POS 63,3 %NEG -75,0 %POS 1,8 % -
 
Driftsresultat-15-60-10-16-36-98-56-57
POS 75,0 %NEG -500,0 %POS 37,5 %POS 55,6 %POS 63,3 %NEG -75,0 %POS 1,8 % -
 
Kontantstrøm-5.1144992.196-4.2484811-1350
NEG -1 124,8 %NEG -77,3 %POS 151,7 %NEG -983,2 %POS 48 000,0 %POS 100,7 % - -
 
Kassebeholdning96446275515150186
POS 118,2 %NEG -29,0 %NEG -17,3 %POS 47,1 % - POS 2,0 %NEG -73,1 % -
 
Sum egenkapital9.94910.0079.8189.8259.6389.0849.6309.381
NEG -0,6 %POS 1,9 %NEG -0,1 %POS 1,9 %POS 6,1 %NEG -5,7 %POS 2,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld12.9137.5174.7354.4960000
NEG -71,8 %NEG -58,8 %NEG -5,3 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.