Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 193 904 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
6 000 65 836 7 068 115 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Norsk Murentreprise 100,00% 44 -
 
TOTALT: Alle selskap   44 - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Norsk Murentreprise 746 77,31% 44 702 76,22%
 
TOTALT: Alle selskap 746 77,31% 44 702 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Norsk Murentreprise 746 44 702
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
44 -10,00% 742
 
  -30,00% 733
 
  -50,00% 724
 
  -70,00% 715
 
  -100,00% 702

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.7103.0914.1821.7124.6591.7482.0651.626
NEG -12,3 %NEG -26,1 %POS 144,3 %NEG -63,3 %POS 166,5 %NEG -15,4 %POS 27,0 % -
 
Bruttomargin1.7731.4492.1861.1762.4471.3641.384958
POS 22,4 %NEG -33,7 %POS 85,9 %NEG -51,9 %POS 79,4 %NEG -1,4 %POS 44,5 % -
 
EBITDA resultat172101569-355792-118-4-44
POS 70,3 %NEG -82,2 %POS 260,3 %NEG -144,8 %POS 771,2 %NEG -2 850,0 %POS 90,9 % -
 
Driftsresultat16594565-355792-118-4-44
POS 75,5 %NEG -83,4 %POS 259,2 %NEG -144,8 %POS 771,2 %NEG -2 850,0 %POS 90,9 % -
 
Kontantstrøm773-233206-470429-197-330
POS 431,8 %NEG -213,1 %POS 143,8 %NEG -209,6 %POS 317,8 %NEG -497,0 % - -
 
Kassebeholdning962202407279365120317349
POS 376,2 %NEG -50,4 %POS 45,9 %NEG -23,6 %POS 204,2 %NEG -62,1 %NEG -9,2 % -
 
Sum egenkapital919798733228384218296301
POS 15,2 %POS 8,9 %POS 221,5 %NEG -40,6 %POS 76,1 %NEG -26,4 %NEG -1,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld10100000
NEG %POS 100,0 %NEG % - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.