Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 15 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 2 918 13 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
A/S Nymodena 100,00% - -
 
Skarsvåg Fiskeri og Turistservice AS 1,36% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
A/S Nymodena 9 417 90,57% - 9 417 90,57%
 
Skarsvåg Fiskeri og Turistservice AS -1 189 -159,38% - -1 189 -159,38%
 
TOTALT: Alle selskap 8 228 73,84% - 8 228 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
A/S Nymodena 9 417 - 9 417
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 417
 
  -30,00% 9 417
 
  -50,00% 9 417
 
  -70,00% 9 417
 
  -100,00% 9 417

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter0002014.5895.8625.0345.777
- - NEG -100,0 %NEG -99,9 %POS 148,9 %POS 16,4 %NEG -12,9 % -
 
Bruttomargin0002014.5795.8625.0345.777
- - NEG -100,0 %NEG -99,9 %POS 148,7 %POS 16,4 %NEG -12,9 % -
 
EBITDA resultat-72-62-51-4014.4064411.076958
NEG -16,1 %NEG -21,6 %NEG -27,5 %NEG -100,3 %POS 3 166,7 %NEG -59,0 %POS 12,3 % -
 
Driftsresultat-72-62-51-4014.406-875-226-360
NEG -16,1 %NEG -21,6 %NEG -27,5 %NEG -100,3 %POS 1 746,4 %NEG -287,2 %POS 37,2 % -
 
Kontantstrøm922-116576-3.9827.127585-1300
POS 894,8 %NEG -120,1 %POS 114,5 %NEG -155,9 %POS 1 118,3 %POS 550,0 % - -
 
Kassebeholdning1.1151461861055.302928608819
POS 663,7 %NEG -21,5 %POS 77,1 %NEG -98,0 %POS 471,3 %POS 52,6 %NEG -25,8 % -
 
Sum egenkapital7.3818.8769.0118.6819.408-2.741-1.634-1.151
NEG -16,8 %NEG -1,5 %POS 3,8 %NEG -7,7 %POS 443,2 %NEG -67,7 %NEG -42,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.1621.5691.9622.5432.5135.9185.9986.078
POS 25,9 %POS 20,0 %POS 22,8 %NEG -1,2 %POS 57,5 %POS 1,3 %POS 1,3 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.