Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 280 030 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
430 400 127 027 19 603 668 000 35 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Otra Maling og Lakkfabrikk 100,00% 22 13 69,23%
 
TOTALT: Alle selskap   22 13 69,23%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Otra Maling og Lakkfabrikk 1 412 89,42% 22 1 390 89,27%
 
TOTALT: Alle selskap 1 412 89,42% 22 1 390 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Otra Maling og Lakkfabrikk 1 412 22 1 390
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
22 -10,00% 1 410
 
  -30,00% 1 405
 
  -50,00% 1 401
 
  -70,00% 1 397
 
  -100,00% 1 390

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter3.3973.8033.8223.8964.4413.7804.5163.783
NEG -10,7 %NEG -0,5 %NEG -1,9 %NEG -12,3 %POS 17,5 %NEG -16,3 %POS 19,4 % -
 
Bruttomargin1.8171.9102.1622.1412.3912.1862.5252.184
NEG -4,9 %NEG -11,7 %POS 1,0 %NEG -10,5 %POS 9,4 %NEG -13,4 %POS 15,6 % -
 
EBITDA resultat28630349140046186598508
NEG -5,6 %NEG -38,3 %POS 22,8 %NEG -13,2 %POS 436,0 %NEG -85,6 %POS 17,7 % -
 
Driftsresultat18820541733641542549467
NEG -8,3 %NEG -50,8 %POS 24,1 %NEG -19,0 %POS 888,1 %NEG -92,3 %POS 17,6 % -
 
Kontantstrøm1002733939785-394700
NEG -63,4 %NEG -30,5 %POS 4 266,7 %NEG -98,9 %POS 2 112,8 %NEG -108,3 % - -
 
Kassebeholdning267160324261587320242262
POS 66,9 %NEG -50,6 %POS 24,1 %NEG -55,5 %POS 83,4 %POS 32,2 %NEG -7,6 % -
 
Sum egenkapital1.5551.4251.7831.5751.5181.4151.378970
POS 9,1 %NEG -20,1 %POS 13,2 %POS 3,8 %POS 7,3 %POS 2,7 %POS 42,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld00200036519
- POS 100,0 %NEG % - - POS 100,0 %POS 93,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.