Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 764 993 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
1 067 43 935 7 395 712 500 96

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Otra Maling og Lakkfabrikk 100,00% 13 6 116,67%
 
TOTALT: Alle selskap   13 6 116,67%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Otra Maling og Lakkfabrikk 1 546 80,19% 13 1 533 80,05%
 
TOTALT: Alle selskap 1 546 80,19% 13 1 533 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Otra Maling og Lakkfabrikk 1 546 13 1 533
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
13 -10,00% 1 545
 
  -30,00% 1 542
 
  -50,00% 1 540
 
  -70,00% 1 537
 
  -100,00% 1 533

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter3.8033.8223.8964.4413.7804.5163.7833.856
NEG -0,5 %NEG -1,9 %NEG -12,3 %POS 17,5 %NEG -16,3 %POS 19,4 %NEG -1,9 % -
 
Bruttomargin1.9102.1622.1412.3912.1862.5252.1842.109
NEG -11,7 %POS 1,0 %NEG -10,5 %POS 9,4 %NEG -13,4 %POS 15,6 %POS 3,6 % -
 
EBITDA resultat30349140046186598508503
NEG -38,3 %POS 22,8 %NEG -13,2 %POS 436,0 %NEG -85,6 %POS 17,7 %POS 1,0 % -
 
Driftsresultat20541733641542549467479
NEG -50,8 %POS 24,1 %NEG -19,0 %POS 888,1 %NEG -92,3 %POS 17,6 %NEG -2,5 % -
 
Kontantstrøm2733939785-394704220
NEG -30,5 %POS 4 266,7 %NEG -98,9 %POS 2 112,8 %NEG -108,3 %POS 11,4 % - -
 
Kassebeholdning16032426158732024226296
NEG -50,6 %POS 24,1 %NEG -55,5 %POS 83,4 %POS 32,2 %NEG -7,6 %POS 172,9 % -
 
Sum egenkapital1.4251.7831.5751.5181.4151.378970634
NEG -20,1 %POS 13,2 %POS 3,8 %POS 7,3 %POS 2,7 %POS 42,1 %POS 53,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0200036519706
POS 100,0 %NEG % - - POS 100,0 %POS 93,1 %POS 26,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.