Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 119 705 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 43 726 13 479 62 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (425,42%) Kontantstrøm fra drift (-48,65%)
Resultat før skatt (304,26%) Kassebeholdning (-21,79%)
Driftsresultat (425,42%)
Sum egenkapital (283,02%)
Driftsinntekter (5,14%)
Bruttomargin (12,40%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aspia AS 100,00% 47 90 -47,78%
 
TOTALT: Alle selskap   47 90 -47,78%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aspia AS 203 108,56% 47 156 111,43%
 
TOTALT: Alle selskap 203 108,56% 47 156 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aspia AS 203 47 156
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
47 -10,00% 198
 
  -30,00% 189
 
  -50,00% 180
 
  -70,00% 170
 
  -100,00% 156

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013
Driftsinntekter8499578301.1591.250
NEG -11,3 %POS 15,3 %NEG -28,4 %NEG -7,3 % -
 
Bruttomargin5996108181.1431.245
NEG -1,8 %NEG -25,4 %NEG -28,4 %NEG -8,2 % -
 
EBITDA resultat108-224-101-1258
POS 148,2 %NEG -121,8 %NEG -741,7 %NEG -120,7 % -
 
Driftsresultat108-224-146-5714
POS 148,2 %NEG -53,4 %NEG -156,1 %NEG -507,1 % -
 
Kontantstrøm-142-19449-890
POS 26,8 %NEG -495,9 %POS 155,1 % - -
 
Kassebeholdning41827828116
NEG -50,0 %POS 5,1 %POS 178,6 %NEG -75,9 % -
 
Sum egenkapital13058-685092
POS 124,1 %POS 185,3 %NEG -236,0 %NEG -45,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000
- - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.