Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 247 171 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 36 247 11 425 161 500 38 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Planbygg 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Planbygg 569 67,02% - 569 67,02%
 
TOTALT: Alle selskap 569 67,02% - 569 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Planbygg 569 - 569
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 569
 
  -30,00% 569
 
  -50,00% 569
 
  -70,00% 569
 
  -100,00% 569

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.00088772871439428214.10724.159
POS 12,7 %POS 21,8 %POS 2,0 %POS 81,2 %POS 39,7 %NEG -98,0 %NEG -41,6 % -
 
Bruttomargin9958837247093582399.16410.934
POS 12,7 %POS 22,0 %POS 2,1 %POS 98,0 %POS 49,8 %NEG -97,4 %NEG -16,2 % -
 
EBITDA resultat182153-21450-41-102214-43
POS 19,0 %POS 828,6 %NEG -104,7 %POS 1 197,6 %POS 59,8 %NEG -147,7 %POS 597,7 % -
 
Driftsresultat147110-105405-49-113191-85
POS 33,6 %POS 204,8 %NEG -125,9 %POS 926,5 %POS 56,6 %NEG -159,2 %POS 324,7 % -
 
Kontantstrøm2484710237868-5402.1200
POS 427,7 %NEG -53,9 %NEG -73,0 %POS 455,9 %POS 112,6 %NEG -125,5 % - -
 
Kassebeholdning635417374365220180711326
POS 52,3 %POS 11,5 %POS 2,5 %POS 65,9 %POS 22,2 %NEG -74,7 %POS 118,1 % -
 
Sum egenkapital6054963944981311822932.430
POS 22,0 %POS 25,9 %NEG -20,9 %POS 280,2 %NEG -28,0 %NEG -37,9 %NEG -87,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.