Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 217 781 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 33 945 11 836 142 000 30 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-105,26%)
Resultat før skatt (-289,29%)
Driftsresultat (-233,33%)
Kontantstrøm fra drift (-293,33%)
Kassebeholdning (-8,37%)
Sum egenkapital (-14,24%)
Driftsinntekter (-6,35%)
Bruttomargin (-6,50%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Planbygg 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Planbygg 488 63,71% - 488 63,71%
 
TOTALT: Alle selskap 488 63,71% - 488 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Planbygg 488 - 488
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 488
 
  -30,00% 488
 
  -50,00% 488
 
  -70,00% 488
 
  -100,00% 488

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter8201.00088772871439428214.107
NEG -18,0 %POS 12,7 %POS 21,8 %POS 2,0 %POS 81,2 %POS 39,7 %NEG -98,0 % -
 
Bruttomargin8139958837247093582399.164
NEG -18,3 %POS 12,7 %POS 22,0 %POS 2,1 %POS 98,0 %POS 49,8 %NEG -97,4 % -
 
EBITDA resultat-28182153-21450-41-102214
NEG -115,4 %POS 19,0 %POS 828,6 %NEG -104,7 %POS 1 197,6 %POS 59,8 %NEG -147,7 % -
 
Driftsresultat-59147110-105405-49-113191
NEG -140,1 %POS 33,6 %POS 204,8 %NEG -125,9 %POS 926,5 %POS 56,6 %NEG -159,2 % -
 
Kontantstrøm-1582484710237868-5400
NEG -163,7 %POS 427,7 %NEG -53,9 %NEG -73,0 %POS 455,9 %POS 112,6 % - -
 
Kassebeholdning511635417374365220180711
NEG -19,5 %POS 52,3 %POS 11,5 %POS 2,5 %POS 65,9 %POS 22,2 %NEG -74,7 % -
 
Sum egenkapital541605496394498131182293
NEG -10,6 %POS 22,0 %POS 25,9 %NEG -20,9 %POS 280,2 %NEG -28,0 %NEG -37,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.