Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 153 437 048 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 039 726 219 822 152 177 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS P Ltz Aass 100,00% - -
 
Aass Bryggeri AS 100,00% - - -
Aass Eiendom & Invest AS 100,00% - - -
Papirbredden Innovasjon AS 2,58% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS P Ltz Aass 266 537 81,00% - 266 537 81,00%
 
Aass Bryggeri AS 156 970 43,09% - 156 970 43,09%
Aass Eiendom & Invest AS 13 763 96,81% - 13 763 96,81%
Papirbredden Innovasjon AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 437 270 61,80% - 437 270 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS P Ltz Aass 266 537 - 266 537
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 266 537
 
  -30,00% 266 537
 
  -50,00% 266 537
 
  -70,00% 266 537
 
  -100,00% 266 537

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter23.07523.96026.902292.905278.600282.968283.603297.427
NEG -3,7 %NEG -10,9 %NEG -90,8 %POS 5,1 %NEG -1,5 %NEG -0,2 %NEG -4,6 % -
 
Bruttomargin22.55223.96026.902223.633210.850213.463208.271192.413
NEG -5,9 %NEG -10,9 %NEG -88,0 %POS 6,1 %NEG -1,2 %POS 2,5 %POS 8,2 % -
 
EBITDA resultat17.04518.32717.69428.53033.87830.48035.15915.346
NEG -7,0 %POS 3,6 %NEG -38,0 %NEG -15,8 %POS 11,1 %NEG -13,3 %POS 129,1 % -
 
Driftsresultat12.01313.91313.70215.31721.70918.36023.3213.701
NEG -13,7 %POS 1,5 %NEG -10,5 %NEG -29,4 %POS 18,2 %NEG -21,3 %POS 530,1 % -
 
Kontantstrøm7.3214.025-20.69936.54019.16629.15441.0970
POS 81,9 %POS 119,4 %NEG -156,6 %POS 90,7 %NEG -34,3 %NEG -29,1 % - -
 
Kassebeholdning31.78729.50432.84469.80766.42867.97348.45941.426
POS 7,7 %NEG -10,2 %NEG -53,0 %POS 5,1 %NEG -2,3 %POS 40,3 %POS 17,0 % -
 
Sum egenkapital234.734230.930225.364209.120200.381189.012179.794166.899
POS 1,6 %POS 2,5 %POS 7,8 %POS 4,4 %POS 6,0 %POS 5,1 %POS 7,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld82.73885.56787.91146.87849.40638.92825.56114.927
POS 3,3 %POS 2,7 %NEG -87,5 %POS 5,1 %NEG -26,9 %NEG -52,3 %NEG -71,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.