Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 145 184 855 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 389 430 79 425 144 716 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS P Ltz Aass 100,00% - -
 
Aass Bryggeri AS 100,00% - - -
Aass Eiendom & Invest AS 100,00% - - -
Papirbredden Innovasjon AS 2,58% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS P Ltz Aass 241 190 78,84% - 241 190 78,84%
 
Aass Bryggeri AS 155 862 49,29% - 155 862 49,29%
Aass Eiendom & Invest AS 13 435 97,47% - 13 435 97,47%
Papirbredden Innovasjon AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 410 487 64,55% - 410 487 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS P Ltz Aass 241 190 - 241 190
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 241 190
 
  -30,00% 241 190
 
  -50,00% 241 190
 
  -70,00% 241 190
 
  -100,00% 241 190

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter23.96026.902292.905278.600282.968283.603297.427280.827
NEG -10,9 %NEG -90,8 %POS 5,1 %NEG -1,5 %NEG -0,2 %NEG -4,6 %POS 5,9 % -
 
Bruttomargin23.96026.902223.633210.850213.463208.271192.413165.792
NEG -10,9 %NEG -88,0 %POS 6,1 %NEG -1,2 %POS 2,5 %POS 8,2 %POS 16,1 % -
 
EBITDA resultat18.32717.69428.53033.87830.48035.15915.34613.920
POS 3,6 %NEG -38,0 %NEG -15,8 %POS 11,1 %NEG -13,3 %POS 129,1 %POS 10,2 % -
 
Driftsresultat13.91313.70215.31721.70918.36023.3213.7013.188
POS 1,5 %NEG -10,5 %NEG -29,4 %POS 18,2 %NEG -21,3 %POS 530,1 %POS 16,1 % -
 
Kontantstrøm4.025-20.69936.54019.16629.15441.097-2960
POS 119,4 %NEG -156,6 %POS 90,7 %NEG -34,3 %NEG -29,1 %POS 13 984,1 % - -
 
Kassebeholdning29.50432.84469.80766.42867.97348.45941.42678.055
NEG -10,2 %NEG -53,0 %POS 5,1 %NEG -2,3 %POS 40,3 %POS 17,0 %NEG -46,9 % -
 
Sum egenkapital230.930225.364209.120200.381189.012179.794166.899167.636
POS 2,5 %POS 7,8 %POS 4,4 %POS 6,0 %POS 5,1 %POS 7,7 %NEG -0,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld85.56787.91146.87849.40638.92825.56114.92714.677
POS 2,7 %NEG -87,5 %POS 5,1 %NEG -26,9 %NEG -52,3 %NEG -71,2 %NEG -1,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.