Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 23 206 877 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 649 110 250 767 22 029 000 278 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (137,48%) Sum egenkapital (-32,45%)
Resultat før skatt (187,37%)
Driftsresultat (204,64%)
Kontantstrøm fra drift (279,65%)
Kassebeholdning (100%)
Driftsinntekter (70,22%)
Bruttomargin (71,57%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk 20 017 45,43% - 20 017 45,43%
 
TOTALT: Alle selskap 20 017 45,43% - 20 017 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk 20 017 - 20 017
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 20 017
 
  -30,00% 20 017
 
  -50,00% 20 017
 
  -70,00% 20 017
 
  -100,00% 20 017

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20172016201520142013201220112010
Driftsinntekter9.1338.46710.98911.99010.90812.15111.10711.560
POS 7,9 %NEG -23,0 %NEG -8,3 %POS 9,9 %NEG -10,2 %POS 9,4 %NEG -3,9 % -
 
Bruttomargin9.1338.46710.98911.99010.90812.15111.10711.560
POS 7,9 %NEG -23,0 %NEG -8,3 %POS 9,9 %NEG -10,2 %POS 9,4 %NEG -3,9 % -
 
EBITDA resultat1.9463.3406.6997.2586.0906.8777.3408.019
NEG -41,7 %NEG -50,1 %NEG -7,7 %POS 19,2 %NEG -11,4 %NEG -6,3 %NEG -8,5 % -
 
Driftsresultat2451.6364.9955.5544.3865.1735.5386.205
NEG -85,0 %NEG -67,2 %NEG -10,1 %POS 26,6 %NEG -15,2 %NEG -6,6 %NEG -10,7 % -
 
Kontantstrøm92540-9.7123.9354.2513.2157.7140
NEG -83,0 %POS 105,6 %NEG -346,8 %NEG -7,4 %POS 32,2 %NEG -58,3 % - -
 
Kassebeholdning016169.7007.2424.3522.91612.269
NEG -100,0 % - NEG -99,8 %POS 33,9 %POS 66,4 %POS 49,2 %NEG -76,2 % -
 
Sum egenkapital27.36927.18432.43128.65332.49532.49533.25030.084
POS 0,7 %NEG -16,2 %POS 13,2 %NEG -11,8 % - NEG -2,3 %POS 10,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld5476587779949821931.76718.900
POS 16,9 %POS 15,3 %POS 21,8 %NEG -1,2 %NEG -408,8 %POS 89,1 %POS 90,7 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.