Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 504 562 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 11 836 4 726 1 488 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Rupa 100,00% 13 11 18,18%
 
TOTALT: Alle selskap   13 11 18,18%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Rupa 1 166 30,41% 13 1 153 30,18%
 
TOTALT: Alle selskap 1 166 30,41% 13 1 153 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Rupa 1 166 13 1 153
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
13 -10,00% 1 165
 
  -30,00% 1 162
 
  -50,00% 1 160
 
  -70,00% 1 157
 
  -100,00% 1 153

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter396307344299293288276362
POS 29,0 %NEG -10,8 %POS 15,1 %POS 2,0 %POS 1,7 %POS 4,3 %NEG -23,8 % -
 
Bruttomargin396307344299293288276362
POS 29,0 %NEG -10,8 %POS 15,1 %POS 2,0 %POS 1,7 %POS 4,3 %NEG -23,8 % -
 
EBITDA resultat288181154155-367137142298
POS 59,1 %POS 17,5 %NEG -0,6 %POS 142,2 %NEG -367,9 %NEG -3,5 %NEG -52,3 % -
 
Driftsresultat248141113103-4198590249
POS 75,9 %POS 24,8 %POS 9,7 %POS 124,6 %NEG -592,9 %NEG -5,6 %NEG -63,9 % -
 
Kontantstrøm236201-308339-129-2.5602.1510
POS 17,4 %POS 165,3 %NEG -190,9 %POS 362,8 %POS 95,0 %NEG -219,0 % - -
 
Kassebeholdning712534392700360459518895
POS 33,3 %POS 36,2 %NEG -44,0 %POS 94,4 %NEG -21,6 %NEG -11,4 %NEG -42,1 % -
 
Sum egenkapital1.1889968877997311.027965899
POS 19,3 %POS 12,3 %POS 11,0 %POS 9,3 %NEG -28,8 %POS 6,4 %POS 7,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.5002.5002.5002.5002.5002.5182429
- - - - POS 0,7 %NEG -10 391,7 %POS 17,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.