Sjekk kredittstatus her

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 487 767 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 481 233 57 534 1 775 000 174 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (34,71%) Resultat før skatt (-16,52%)
Driftsresultat (36,81%) Kontantstrøm fra drift (-41,67%)
Kassebeholdning (16,34%)
Sum egenkapital (13,02%)
Driftsinntekter (1,88%)
Bruttomargin (2,87%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Scanor 100,00% 2 026 2 129 -4,84%
 
TOTALT: Alle selskap   2 026 2 129 -4,84%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Scanor -2 445 -52,93% 2 026 -4 471 -172,43%
 
TOTALT: Alle selskap -2 445 -52,93% 2 026 -4 471 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Scanor -2 445 2 026 -4 471
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
2 026 -10,00% -2 648
 
  -30,00% -3 053
 
  -50,00% -3 458
 
  -70,00% -3 863
 
  -100,00% -4 471

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter13.57617.94325.88724.18427.15033.07442.69046.714
NEG -24,3 %NEG -30,7 %POS 7,0 %NEG -10,9 %NEG -17,9 %NEG -22,5 %NEG -8,6 % -
 
Bruttomargin4.8795.3408.07024.18412.84215.42319.22320.515
NEG -8,6 %NEG -33,8 %NEG -66,6 %POS 88,3 %NEG -16,7 %NEG -19,8 %NEG -6,3 % -
 
EBITDA resultat586-838-2.292-2.601-1.805-1741.3891.969
POS 169,9 %POS 63,4 %POS 11,9 %NEG -44,1 %NEG -937,4 %NEG -112,5 %NEG -29,5 % -
 
Driftsresultat510-907-2.359-2.683-1.805-2311.3481.930
POS 156,2 %POS 61,6 %POS 12,1 %NEG -48,6 %NEG -681,4 %NEG -117,1 %NEG -30,2 % -
 
Kontantstrøm199-3.969825-592-2.4371.4161.7060
POS 105,0 %NEG -581,1 %POS 239,4 %POS 75,7 %NEG -272,1 %NEG -17,0 % - -
 
Kassebeholdning1.1128721.8851.0321242.4331.3061.631
POS 27,5 %NEG -53,7 %POS 82,7 %POS 732,3 %NEG -94,9 %POS 86,3 %NEG -19,9 % -
 
Sum egenkapital-3.250-3.435-2.348-5721.1422.6852.8833.994
POS 5,4 %NEG -46,3 %NEG -310,5 %NEG -150,1 %NEG -57,5 %NEG -6,9 %NEG -27,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld4.6184.5831.5001.5000000
NEG -0,8 %NEG -205,5 % - POS 0,0 % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.