Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 13 725 486 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 986 13 724 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Småflyhangar - Fornebu 100,00% - -
 
AS Nordstrandshøiden 50,00% - - -
Tide Forsikring AS 1,01% - 17 154 -100,00%
Berlin Eiendom Delta AS 3,48% - - -
Berlin Eiendom Gamma AS 5,98% - - -
 
Berlin Eiendom Epsilon AS 7,21% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 173 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Småflyhangar - Fornebu 9 980 36,30% - 9 980 36,30%
 
AS Nordstrandshøiden 14 069 72,63% - 14 069 72,63%
Tide Forsikring AS - - - - -
Berlin Eiendom Delta AS - - - - -
Berlin Eiendom Gamma AS - - - - -
 
Berlin Eiendom Epsilon AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 24 049 51,31% - 24 049 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Småflyhangar - Fornebu 9 980 - 9 980
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 9 980
 
  -30,00% 9 980
 
  -50,00% 9 980
 
  -70,00% 9 980
 
  -100,00% 9 980

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-15-60-10-16-36-98-56-57
POS 75,0 %NEG -500,0 %POS 37,5 %POS 55,6 %POS 63,3 %NEG -75,0 %POS 1,8 % -
 
Driftsresultat-15-60-10-16-36-98-56-57
POS 75,0 %NEG -500,0 %POS 37,5 %POS 55,6 %POS 63,3 %NEG -75,0 %POS 1,8 % -
 
Kontantstrøm-5.1144992.196-4.2484811-1350
NEG -1 124,8 %NEG -77,3 %POS 151,7 %NEG -983,2 %POS 48 000,0 %POS 100,7 % - -
 
Kassebeholdning96446275515150186
POS 118,2 %NEG -29,0 %NEG -17,3 %POS 47,1 % - POS 2,0 %NEG -73,1 % -
 
Sum egenkapital9.94910.0079.8189.8259.6389.0849.6309.381
NEG -0,6 %POS 1,9 %NEG -0,1 %POS 1,9 %POS 6,1 %NEG -5,7 %POS 2,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld12.9137.5174.7354.4960000
NEG -71,8 %NEG -58,8 %NEG -5,3 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.