Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 883 918 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 211 932 3 986 668 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Sunbygg 100,00% 32 31 3,23%
 
TOTALT: Alle selskap   32 31 3,23%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Sunbygg 7 668 82,00% 32 7 636 81,94%
 
TOTALT: Alle selskap 7 668 82,00% 32 7 636 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Sunbygg 7 668 32 7 636
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
32 -10,00% 7 665
 
  -30,00% 7 658
 
  -50,00% 7 652
 
  -70,00% 7 646
 
  -100,00% 7 636

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter1.0531.0681.2971.2282.8121.1631.5472.769
NEG -1,4 %NEG -17,7 %POS 5,6 %NEG -56,3 %POS 141,8 %NEG -24,8 %NEG -44,1 % -
 
Bruttomargin9018449688652.5188711.0981.898
POS 6,8 %NEG -12,8 %POS 11,9 %NEG -65,6 %POS 189,1 %NEG -20,7 %NEG -42,1 % -
 
EBITDA resultat1101002352201.719183494764
POS 10,0 %NEG -57,4 %POS 6,8 %NEG -87,2 %POS 839,3 %NEG -63,0 %NEG -35,3 % -
 
Driftsresultat79691801421.641105416705
POS 14,5 %NEG -61,7 %POS 26,8 %NEG -91,3 %POS 1 462,9 %NEG -74,8 %NEG -41,0 % -
 
Kontantstrøm42171-131-1.0842.031-19-1950
NEG -75,4 %POS 230,5 %POS 87,9 %NEG -153,4 %POS 10 789,5 %POS 90,3 % - -
 
Kassebeholdning2.7783.7653.5483.6794.3501.2671.2521.365
NEG -26,2 %POS 6,1 %NEG -3,6 %NEG -15,4 %POS 243,3 %POS 1,2 %NEG -8,3 % -
 
Sum egenkapital4.3684.3014.2264.0393.8772.6462.5622.272
POS 1,6 %POS 1,8 %POS 4,6 %POS 4,2 %POS 46,5 %POS 3,3 %POS 12,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000003216
- - - - - POS 100,0 %NEG -100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.