Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 028 530 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 16 245 1 785 1 010 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Sunbygg 100,00% 31 30 3,33%
 
TOTALT: Alle selskap   31 30 3,33%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Sunbygg 4 443 89,38% 31 4 412 89,31%
 
TOTALT: Alle selskap 4 443 89,38% 31 4 412 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Sunbygg 4 443 31 4 412
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
31 -10,00% 4 440
 
  -30,00% 4 434
 
  -50,00% 4 428
 
  -70,00% 4 421
 
  -100,00% 4 412

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter1.0681.2971.2282.8121.1631.5472.7692.246
NEG -17,7 %POS 5,6 %NEG -56,3 %POS 141,8 %NEG -24,8 %NEG -44,1 %POS 23,3 % -
 
Bruttomargin8449688652.5188711.0981.8981.432
NEG -12,8 %POS 11,9 %NEG -65,6 %POS 189,1 %NEG -20,7 %NEG -42,1 %POS 32,5 % -
 
EBITDA resultat1002352201.719183494764440
NEG -57,4 %POS 6,8 %NEG -87,2 %POS 839,3 %NEG -63,0 %NEG -35,3 %POS 73,6 % -
 
Driftsresultat691801421.641105416705367
NEG -61,7 %POS 26,8 %NEG -91,3 %POS 1 462,9 %NEG -74,8 %NEG -41,0 %POS 92,1 % -
 
Kontantstrøm171-131-1.0842.031-19-1955480
POS 230,5 %POS 87,9 %NEG -153,4 %POS 10 789,5 %POS 90,3 %NEG -135,6 % - -
 
Kassebeholdning3.7653.5483.6794.3501.2671.2521.3651.062
POS 6,1 %NEG -3,6 %NEG -15,4 %POS 243,3 %POS 1,2 %NEG -8,3 %POS 28,5 % -
 
Sum egenkapital4.3014.2264.0393.8772.6462.5622.2721.777
POS 1,8 %POS 4,6 %POS 4,2 %POS 46,5 %POS 3,3 %POS 12,8 %POS 27,9 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000032164
- - - - POS 100,0 %NEG -100,0 %NEG -300,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.