Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 449 767 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 174 288 1 479 274 000 0

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (40,93%) EBITDA (-40,70%)
Kassebeholdning (163,35%) Resultat før skatt (-34,72%)
Sum egenkapital (12,75%) Driftsresultat (-40,70%)
Driftsinntekter (-37,80%)
Bruttomargin (-42,58%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Tele Supply 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Tele Supply 725 68,98% - 725 68,98%
 
TOTALT: Alle selskap 725 68,98% - 725 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Tele Supply 725 - 725
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 725
 
  -30,00% 725
 
  -50,00% 725
 
  -70,00% 725
 
  -100,00% 725

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter3.3964.4885.7818.9989.6509.67610.3415.263
NEG -24,3 %NEG -22,4 %NEG -35,8 %NEG -6,8 %NEG -0,3 %NEG -6,4 %POS 96,5 % -
 
Bruttomargin2725433091.7081.3941.521570525
NEG -49,9 %POS 75,7 %NEG -81,9 %POS 22,5 %NEG -8,3 %POS 166,8 %POS 8,6 % -
 
EBITDA resultat1684031601.2761.129903110-1
NEG -58,3 %POS 151,9 %NEG -87,5 %POS 13,0 %POS 25,0 %POS 720,9 %POS 11 100,0 % -
 
Driftsresultat1684031601.2761.129903110-1
NEG -58,3 %POS 151,9 %NEG -87,5 %POS 13,0 %POS 25,0 %POS 720,9 %POS 11 100,0 % -
 
Kontantstrøm-104429-1.5511.0501.6192.0843710
NEG -124,2 %POS 127,7 %NEG -247,7 %NEG -35,1 %NEG -22,3 %POS 461,7 % - -
 
Kassebeholdning3294473081.8942.1291.656469122
NEG -26,4 %POS 45,1 %NEG -83,7 %NEG -11,0 %POS 28,6 %POS 253,1 %POS 284,4 % -
 
Sum egenkapital6455184403361.3351.3341.3331.246
POS 24,5 %POS 17,7 %POS 31,0 %NEG -74,8 %POS 0,1 %POS 0,1 %POS 7,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.