Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 22 210 774 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 1 397 260 950 014 19 863 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-20,26%)
Resultat før skatt (-65,51%)
Driftsresultat (-46,51%)
Kontantstrøm fra drift (-23,48%)
Kassebeholdning (-32,02%)
Sum egenkapital (-23,10%)
Driftsinntekter (-28,25%)
Bruttomargin (-28,25%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
AS Torgværing 100,00% 12 995 12 995 -
 
Arendal Fiskemottak AS 6,25% - 2 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   12 995 12 995 -0,00%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
AS Torgværing 10 372 25,87% 12 995 -2 623 -9,68%
 
Arendal Fiskemottak AS 2 201 50,85% - 2 201 50,85%
 
TOTALT: Alle selskap 12 573 28,31% 12 995 -422 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
AS Torgværing 10 372 12 995 -2 623
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
12 995 -10,00% 9 073
 
  -30,00% 6 474
 
  -50,00% 3 875
 
  -70,00% 1 276
 
  -100,00% -2 623

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter32.84745.04817.62811.5468.01311.18111.2499.331
NEG -27,1 %POS 155,5 %POS 52,7 %POS 44,1 %NEG -28,3 %NEG -0,6 %POS 20,6 % -
 
Bruttomargin32.84745.04817.62811.5468.01311.18111.2499.331
NEG -27,1 %POS 155,5 %POS 52,7 %POS 44,1 %NEG -28,3 %NEG -0,6 %POS 20,6 % -
 
EBITDA resultat1.5206.949-5203.454-6294991.310852
NEG -78,1 %POS 1 436,3 %NEG -115,1 %POS 649,1 %NEG -226,1 %NEG -61,9 %POS 53,8 % -
 
Driftsresultat3755.949-1.3512.752-1.331-215620389
NEG -93,7 %POS 540,3 %NEG -149,1 %POS 306,8 %NEG -519,1 %NEG -134,7 %POS 59,4 % -
 
Kontantstrøm3.5025.6602.605-239338-1.5254610
NEG -38,1 %POS 117,3 %POS 1 190,0 %NEG -170,7 %POS 122,2 %NEG -430,8 % - -
 
Kassebeholdning4143.6631.28114592191067
NEG -88,7 %POS 185,9 %POS 9 050,0 %NEG -76,3 %NEG -73,1 %POS 2 090,0 %NEG -85,1 % -
 
Sum egenkapital8.6478.2284.1051.593-4441.582593628
POS 5,1 %POS 100,4 %POS 157,7 %POS 458,8 %NEG -128,1 %POS 166,8 %NEG -5,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld17.03810.06011.6818.7648.5268.8798.7528.673
NEG -69,4 %POS 13,9 %NEG -33,3 %NEG -2,8 %POS 4,0 %NEG -1,5 %NEG -0,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.