Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 4 207 445 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
832 000 0 945 3 374 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Astra Holding AS 100,00% - -
 
Om Utleie AS 100,00% - - -
Osterøy Maskin AS 100,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Astra Holding AS 10 822 99,98% - 10 822 99,98%
 
Om Utleie AS 111 75,00% - 111 75,00%
Osterøy Maskin AS - - - - -
 
TOTALT: Alle selskap 10 933 99,64% - 10 933 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Astra Holding AS 10 822 - 10 822
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 10 822
 
  -30,00% 10 822
 
  -50,00% 10 822
 
  -70,00% 10 822
 
  -100,00% 10 822

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-75-49-24-31-11-11-8-22
NEG -53,1 %NEG -104,2 %POS 22,6 %NEG -181,8 % - NEG -37,5 %POS 63,6 % -
 
Driftsresultat-75-49-24-31-11-11-8-22
NEG -53,1 %NEG -104,2 %POS 22,6 %NEG -181,8 % - NEG -37,5 %POS 63,6 % -
 
Kontantstrøm3892-6743.3561923107250
NEG -58,7 %POS 113,6 %NEG -120,1 %POS 1 647,9 %NEG -38,1 %NEG -57,2 % - -
 
Kassebeholdning5.7325.6874.0354.03980552211954
POS 0,8 %POS 40,9 %NEG -0,1 %POS 401,7 %POS 54,2 %POS 338,7 %POS 120,4 % -
 
Sum egenkapital10.79610.81710.7968.7318.3498.2108.0577.792
NEG -0,2 %POS 0,2 %POS 23,7 %POS 4,6 %POS 1,7 %POS 1,9 %POS 3,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00000000
- - - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.