Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 812 870 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 163 110 2 260 1 647 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (19 725,00%)
Resultat før skatt (19 718,75%)
Driftsresultat (19 725,00%)
Kontantstrøm fra drift (23 966,67%)
Kassebeholdning (614,29%)
Sum egenkapital (30 825,00%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Asvito AS 100,00% - -
 
Vitir AS 25,40% - 5 575 -100,00%
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 416
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Asvito AS 2 474 73,96% - 2 474 73,96%
 
Vitir AS
 
TOTALT: Alle selskap 2 474 73,96% - 2 474 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Asvito AS 2 474 - 2 474
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 474
 
  -30,00% 2 474
 
  -50,00% 2 474
 
  -70,00% 2 474
 
  -100,00% 2 474

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015201420132012
Driftsinntekter001031.0121.3811.2091.444
- NEG -100,0 %NEG -89,8 %NEG -26,7 %POS 14,2 %NEG -16,3 % -
 
Bruttomargin00909661.3671.1991.426
- NEG -100,0 %NEG -90,7 %NEG -29,3 %POS 14,0 %NEG -15,9 % -
 
EBITDA resultat-28-25-747192754
NEG -12,0 %NEG -257,1 %NEG -114,9 %NEG -75,5 %POS 2 642,9 %NEG -87,0 % -
 
Driftsresultat-28-25-747192754
NEG -12,0 %NEG -257,1 %NEG -114,9 %NEG -75,5 %POS 2 642,9 %NEG -87,0 % -
 
Kontantstrøm-9-72-1661957-440
POS 87,5 %POS 56,6 %NEG -973,7 %NEG -66,7 %POS 229,5 % - -
 
Kassebeholdning91887236212233319
NEG -50,0 %NEG -79,3 %NEG -63,1 %POS 11,3 %NEG -9,0 %NEG -27,0 % -
 
Sum egenkapital245121221917452100
NEG -52,9 %NEG -75,9 %NEG -3,2 %POS 25,9 %POS 234,6 %NEG -48,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.