Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 590 849 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 1 849 1 589 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (70,20%) Kassebeholdning (-20,00%)
Resultat før skatt (43,97%)
Driftsresultat (70,20%)
Kontantstrøm fra drift (193,82%)
Sum egenkapital (10,82%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
At-bygg Holding 1 AS 100,00% 4 -
 
Gardsbygg AS 35,00% - - -
At-bygg AS 70,00% 27 44 -38,64%
Stokke Glassforretning AS 50,00%
E Eiendom AS 50,00% - 2 -100,00%
 
Stokkeveien 51 AS 52,02% 248 231 7,36%
 
TOTALT: Alle selskap   4 152 -97,37%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
At-bygg Holding 1 AS 2 458 77,25% 4 2 454 77,22%
 
Gardsbygg AS 1 428 11,65% - 1 428 11,65%
At-bygg AS 700 15,50% 27 673 14,99%
Stokke Glassforretning AS
E Eiendom AS 158 60,08% - 158 60,08%
 
Stokkeveien 51 AS 563 12,92% 248 315 7,67%
 
TOTALT: Alle selskap 5 307 21,60% 279 5 028 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
At-bygg Holding 1 AS 2 458 4 2 454
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
4 -10,00% 2 458
 
  -30,00% 2 457
 
  -50,00% 2 456
 
  -70,00% 2 455
 
  -100,00% 2 454

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017
Driftsinntekter00
- -
 
Bruttomargin00
- -
 
EBITDA resultat-130
POS 0,0 % -
 
Driftsresultat-130
POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm1.4070
- -
 
Kassebeholdning124
NEG -95,8 % -
 
Sum egenkapital2.04924
POS 8 437,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld00
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.