Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 326 205 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 13 973 4 233 1 308 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
At 13 Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
At 13 Eiendom AS 359 11,71% - 359 11,71%
 
TOTALT: Alle selskap 359 11,71% - 359 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
At 13 Eiendom AS 359 - 359
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 359
 
  -30,00% 359
 
  -50,00% 359
 
  -70,00% 359
 
  -100,00% 359

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter335335335174
- - POS 92,5 % -
 
Bruttomargin335335335174
- - POS 92,5 % -
 
EBITDA resultat266256208-239
POS 3,9 %POS 23,1 %POS 187,0 % -
 
Driftsresultat266256208-239
POS 3,9 %POS 23,1 %POS 187,0 % -
 
Kontantstrøm127114430
POS 11,4 %POS 165,1 % - -
 
Kassebeholdning391319254254
POS 22,6 %POS 25,6 % - -
 
Sum egenkapital16931-79-133
POS 445,2 %POS 139,2 %POS 40,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld2.8242.8792.9272.970
POS 1,9 %POS 1,6 %POS 1,4 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.