Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 9 212 397 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 72 411 6 986 9 133 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Ata Eiendom AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Ata Eiendom AS 3 796 20,78% - 3 796 20,78%
 
TOTALT: Alle selskap 3 796 20,78% - 3 796 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Ata Eiendom AS 3 796 - 3 796
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 3 796
 
  -30,00% 3 796
 
  -50,00% 3 796
 
  -70,00% 3 796
 
  -100,00% 3 796

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013
Driftsinntekter1.6751.6301360
POS 2,8 %POS 1 098,5 %POS 100% -
 
Bruttomargin1.6751.6301360
POS 2,8 %POS 1 098,5 %POS 100% -
 
EBITDA resultat1.5641.460-167-83
POS 7,1 %POS 974,3 %NEG -101,2 % -
 
Driftsresultat1.2151.124-193-83
POS 8,1 %POS 682,4 %NEG -132,5 % -
 
Kontantstrøm1.1081.6225.3640
NEG -31,7 %NEG -69,8 % - -
 
Kassebeholdning3111
POS 200,0 % - - -
 
Sum egenkapital2.8112.3532.1111.681
POS 19,5 %POS 11,5 %POS 25,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld8.3599.0249.7182.236
POS 7,4 %POS 7,1 %NEG -334,6 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.