Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 183 075 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 33 781 8 795 88 500 52 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (-143,09%)
Resultat før skatt (-4 900,00%)
Driftsresultat (-4 916,67%)
Kontantstrøm fra drift (-387,36%)
Kassebeholdning (-62,59%)
Sum egenkapital (-41,07%)
Driftsinntekter (-63,64%)
Bruttomargin (-65,37%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atb Entreprenør AS 100,00% 89 22 304,55%
 
TOTALT: Alle selskap   89 22 304,55%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atb Entreprenør AS 343 91,22% 89 254 88,50%
 
TOTALT: Alle selskap 343 91,22% 89 254 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atb Entreprenør AS 343 89 254
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
89 -10,00% 334
 
  -30,00% 316
 
  -50,00% 299
 
  -70,00% 281
 
  -100,00% 254

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201720162015201420132012
Driftsinntekter2.0862.4722.2501.832576560
NEG -15,6 %POS 9,9 %POS 22,8 %POS 218,1 %POS 2,9 % -
 
Bruttomargin1.4981.7641.5501.323427407
NEG -15,1 %POS 13,8 %POS 17,2 %POS 209,8 %POS 4,9 % -
 
EBITDA resultat75383296605267
NEG -80,4 %POS 29,4 %POS 393,3 %POS 15,4 %NEG -22,4 % -
 
Driftsresultat-45273186323146
NEG -116,5 %POS 46,8 %POS 481,3 %POS 3,2 %NEG -32,6 % -
 
Kontantstrøm-2065489509-710
NEG -137,6 %POS 5 988,9 %NEG -98,2 %POS 816,9 % - -
 
Kassebeholdning497747255338283391
NEG -33,5 %POS 192,9 %NEG -24,6 %POS 19,4 %NEG -27,6 % -
 
Sum egenkapital588624407261245231
NEG -5,8 %POS 53,3 %POS 55,9 %POS 6,5 %POS 6,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld03381141180219
POS 100,0 %POS 59,3 %POS 42,6 %POS 21,7 %POS 17,8 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.