Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 251 862 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
292 800 195 370 37 192 897 500 829 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (460,00%) EBITDA (-1,89%)
Kassebeholdning (80,24%) Resultat før skatt (-145,83%)
Driftsinntekter (8,84%) Driftsresultat (-103,13%)
Sum egenkapital (-15,40%)
Bruttomargin (-1,95%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atelier Fjellpryd Blomster og Begravelsesbyrå AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atelier Fjellpryd Blomster og Begravelsesbyrå AS 599 22,13% - 599 22,13%
 
TOTALT: Alle selskap 599 22,13% - 599 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atelier Fjellpryd Blomster og Begravelsesbyrå AS 599 - 599
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 599
 
  -30,00% 599
 
  -50,00% 599
 
  -70,00% 599
 
  -100,00% 599

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014201320122011
Driftsinntekter3.1553.0623.4393.4093.8993.4813.3863.375
POS 3,0 %NEG -11,0 %POS 0,9 %NEG -12,6 %POS 12,0 %POS 2,8 %POS 0,3 % -
 
Bruttomargin1.5001.7082.0512.2062.2241.8981.7391.725
NEG -12,2 %NEG -16,7 %NEG -7,0 %NEG -0,8 %POS 17,2 %POS 9,1 %POS 0,8 % -
 
EBITDA resultat17228023527026060322
NEG -38,6 %POS 19,1 %NEG -13,0 %POS 3,8 %POS 333,3 %POS 87,5 %POS 1 500,0 % -
 
Driftsresultat1622452002352252522-8
NEG -33,9 %POS 22,5 %NEG -14,9 %POS 4,4 %POS 800,0 %POS 13,6 %POS 375,0 % -
 
Kontantstrøm119220246-37-511291620
NEG -45,9 %NEG -10,6 %POS 764,9 %POS 27,5 %NEG -139,5 %NEG -20,4 % - -
 
Kassebeholdning603472298531111857660
POS 27,8 %POS 58,4 %POS 462,3 %NEG -52,3 %NEG -40,0 %POS 143,4 %POS 26,7 % -
 
Sum egenkapital636510315122-104-310-306-290
POS 24,7 %POS 61,9 %POS 158,2 %POS 217,3 %POS 66,5 %NEG -1,3 %NEG -5,5 % -
 
Sum langsiktig gjeld000021436382
- - - POS 100,0 %POS 51,2 %POS 31,7 %POS 23,2 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.