Bisnode kredittsjekk

Revisors anmerkninger

Med PRO+ kunne du sett 1 kommentarer til regnskapet fra godkjent revisor her

Bestill PRO+ i dag
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 172 719 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 174 658 46 562 481 500 470 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atera Båt & Kompositt AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atera Båt & Kompositt AS 211 16,99% - 211 16,99%
 
TOTALT: Alle selskap 211 16,99% - 211 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atera Båt & Kompositt AS 211 - 211
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 211
 
  -30,00% 211
 
  -50,00% 211
 
  -70,00% 211
 
  -100,00% 211

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201520142013201220112010
Driftsinntekter5.5507.3223.4981.7223800
NEG -24,2 %POS 109,3 %POS 103,1 %POS 353,2 %POS 100% -
 
Bruttomargin1.8952.6971.1625562940
NEG -29,7 %POS 132,1 %POS 109,0 %POS 89,1 %POS 100% -
 
EBITDA resultat4454981838572-9
NEG -10,6 %POS 172,1 %POS 115,3 %POS 18,1 %POS 900,0 % -
 
Driftsresultat280352724434-47
NEG -20,5 %POS 388,9 %POS 63,6 %POS 29,4 %POS 172,3 % -
 
Kontantstrøm343668333791100
NEG -48,7 %POS 100,6 %POS 321,5 %NEG -28,2 % - -
 
Kassebeholdning9219341231551100
NEG -1,4 %POS 659,3 %NEG -20,6 %POS 40,9 %POS 100% -
 
Sum egenkapital4853711471199159
POS 30,7 %POS 152,4 %POS 23,5 %POS 30,8 %POS 54,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld402544668000
POS 26,1 %POS 18,6 %NEG % - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.