Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 102 452 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 2 055 19 397 81 000 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (36,51%) EBITDA (-71,23%)
Kassebeholdning (34,17%) Resultat før skatt (-72,47%)
Driftsresultat (-71,97%)
Sum egenkapital (-48,98%)
Driftsinntekter (-98,88%)
Bruttomargin (-98,88%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atla Lasers AS 100,00% 25 65 -61,54%
 
TOTALT: Alle selskap   25 65 -61,54%
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atla Lasers AS -3 304 -341,68% 25 -3 329 -353,40%
 
TOTALT: Alle selskap -3 304 -341,68% 25 -3 329 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atla Lasers AS -3 304 25 -3 329
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
25 -10,00% -3 307
 
  -30,00% -3 312
 
  -50,00% -3 317
 
  -70,00% -3 322
 
  -100,00% -3 329

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012
Driftsinntekter1.4203734005000
POS 280,7 %NEG -6,8 %NEG -20,0 %POS 100% -
 
Bruttomargin1.4203734005000
POS 280,7 %NEG -6,8 %NEG -20,0 %POS 100% -
 
EBITDA resultat150-11034-524-400
POS 236,4 %NEG -423,5 %POS 106,5 %NEG -31,0 % -
 
Driftsresultat109-16030-524-400
POS 168,1 %NEG -633,3 %POS 105,7 %NEG -31,0 % -
 
Kontantstrøm-348184283-1.0610
NEG -289,1 %NEG -35,0 %POS 126,7 % - -
 
Kassebeholdning297595215182123
NEG -50,1 %POS 176,7 %POS 18,1 %POS 48,0 % -
 
Sum egenkapital666511-291-666-350
POS 30,3 %POS 275,6 %POS 56,3 %NEG -90,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld1861869201.1200
- POS 79,8 %POS 17,9 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.