Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 322 568 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 16 068 306 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atlantic Petroleum Norge AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atlantic Petroleum Norge AS -81 635 -13 124,60% - -81 635 -13 124,60%
 
TOTALT: Alle selskap -81 635 -13 124,60% - -81 635 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atlantic Petroleum Norge AS -81 635 - -81 635
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% -81 635
 
  -30,00% -81 635
 
  -50,00% -81 635
 
  -70,00% -81 635
 
  -100,00% -81 635

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201620152014201320122011
Driftsinntekter6244.00594001.754159
NEG -84,4 %POS 326,1 %POS 100%NEG -100,0 %POS 1 003,1 % -
 
Bruttomargin-47.526-202.538-125.122-19.4041.199159
POS 76,5 %NEG -61,9 %NEG -544,8 %NEG -1 718,3 %POS 654,1 % -
 
EBITDA resultat-64.300-241.899-157.136-51.173-15.609-2.793
POS 73,4 %NEG -53,9 %NEG -207,1 %NEG -227,8 %NEG -458,9 % -
 
Driftsresultat-64.300-241.899-157.136-51.173-15.609-2.796
POS 73,4 %NEG -53,9 %NEG -207,1 %NEG -227,8 %NEG -458,3 % -
 
Kontantstrøm-65.883-220.310-168.2228.523-4.2280
POS 70,1 %NEG -31,0 %NEG -2 073,7 %POS 301,6 % - -
 
Kassebeholdning5.65328.62126.71235.5122.17512.681
NEG -80,2 %POS 7,1 %NEG -24,8 %POS 1 532,7 %NEG -82,8 % -
 
Sum egenkapital-67.785-60.3892.267-5.28219.22419.633
NEG -12,2 %NEG -2 763,8 %POS 142,9 %NEG -127,5 %NEG -2,1 % -
 
Sum langsiktig gjeld0071.98223.76910.4540
- POS 100,0 %NEG -202,8 %NEG -127,4 %NEG % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.