Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 826 363 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 863 2 825 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kontantstrøm fra drift (41,60%) EBITDA (-10,00%)
Sum egenkapital (48,43%) Resultat før skatt (-21,31%)
Driftsinntekter (100%) Driftsresultat (-10,00%)
Bruttomargin (100%) Kassebeholdning (-65,63%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atlantis Invest AS 100,00% - -
 
Pss AS 33,33%
Nueva Group AS 9,21% - - -
The Cool Girl AS 50,00% - - -
Gaea Invest AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atlantis Invest AS 6 163 98,31% - 6 163 98,31%
 
Pss AS
Nueva Group AS 1 251 5,85% - 1 251 5,85%
The Cool Girl AS 78 44,07% - 78 44,07%
Gaea Invest AS 930 18,13% - 930 18,13%
 
TOTALT: Alle selskap 8 422 25,55% - 8 422 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atlantis Invest AS 6 163 - 6 163
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 6 163
 
  -30,00% 6 163
 
  -50,00% 6 163
 
  -70,00% 6 163
 
  -100,00% 6 163

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År201820172016
Driftsinntekter000
- - -
 
Bruttomargin000
- - -
 
EBITDA resultat-11-150
POS 26,7 %POS 0,0 % -
 
Driftsresultat-11-150
POS 26,7 %POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm6685710
POS 17,0 % - -
 
Kassebeholdning1.21555030
POS 120,9 %POS 1 733,3 % -
 
Sum egenkapital1.60767330
POS 138,8 %POS 2 143,3 % -
 
Sum langsiktig gjeld000
- - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.