Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 686 986 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 986 1 686 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atløy Kystfiske AS 100,00% - -
 
Ea Fisk AS 35,21% 23 11 109,09%
Atløy Holding AS 56,93% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - 4 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atløy Kystfiske AS 2 440 69,06% - 2 440 69,06%
 
Ea Fisk AS -6 -2,16% 23 -29 -11,37%
Atløy Holding AS 12 653 53,04% - 12 653 53,04%
 
TOTALT: Alle selskap 15 087 54,53% 23 15 064 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atløy Kystfiske AS 2 440 - 2 440
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 440
 
  -30,00% 2 440
 
  -50,00% 2 440
 
  -70,00% 2 440
 
  -100,00% 2 440

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-9-9-8-9-14-27-39-18
- NEG -12,5 %POS 11,1 %POS 35,7 %POS 48,1 %POS 30,8 %NEG -116,7 % -
 
Driftsresultat-9-9-8-9-14-27-39-18
- NEG -12,5 %POS 11,1 %POS 35,7 %POS 48,1 %POS 30,8 %NEG -116,7 % -
 
Kontantstrøm-63-578-80-154-124-2.379-4930
POS 89,1 %NEG -622,5 %POS 48,1 %NEG -24,2 %POS 94,8 %NEG -382,6 % - -
 
Kassebeholdning981497117759121.0151.2741.719
NEG -34,2 %NEG -79,0 %NEG -8,3 %NEG -15,0 %NEG -10,1 %NEG -20,3 %NEG -25,9 % -
 
Sum egenkapital2.4612.4622.4522.4452.4242.4152.4102.558
NEG -0,0 %POS 0,4 %POS 0,3 %POS 0,9 %POS 0,4 %POS 0,2 %NEG -5,8 % -
 
Sum langsiktig gjeld124161217272352440550688
POS 23,0 %POS 25,8 %POS 20,2 %POS 22,7 %POS 20,0 %POS 20,0 %POS 20,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.