Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 762 195 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 0 195 1 762 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atløy Kystfiske AS 100,00% - -
 
Ea Fisk AS 35,21% 11 - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atløy Kystfiske AS 2 455 68,98% - 2 455 68,98%
 
Ea Fisk AS 38 12,84% 11 27 9,47%
 
TOTALT: Alle selskap 2 493 64,67% 11 2 482 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atløy Kystfiske AS 2 455 - 2 455
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 2 455
 
  -30,00% 2 455
 
  -50,00% 2 455
 
  -70,00% 2 455
 
  -100,00% 2 455

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter00000000
- - - - - - - -
 
Bruttomargin00000000
- - - - - - - -
 
EBITDA resultat-9-8-9-14-27-39-18-35
NEG -12,5 %POS 11,1 %POS 35,7 %POS 48,1 %POS 30,8 %NEG -116,7 %POS 48,6 % -
 
Driftsresultat-9-8-9-14-27-39-18-35
NEG -12,5 %POS 11,1 %POS 35,7 %POS 48,1 %POS 30,8 %NEG -116,7 %POS 48,6 % -
 
Kontantstrøm-578-80-154-124-2.379-493-2820
NEG -622,5 %POS 48,1 %NEG -24,2 %POS 94,8 %NEG -382,6 %NEG -74,8 % - -
 
Kassebeholdning1497117759121.0151.2741.7192.605
NEG -79,0 %NEG -8,3 %NEG -15,0 %NEG -10,1 %NEG -20,3 %NEG -25,9 %NEG -34,0 % -
 
Sum egenkapital2.4622.4522.4452.4242.4152.4102.5583.322
POS 0,4 %POS 0,3 %POS 0,9 %POS 0,4 %POS 0,2 %NEG -5,8 %NEG -23,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld161217272352440550688860
POS 25,8 %POS 20,2 %POS 22,7 %POS 20,0 %POS 20,0 %POS 20,1 %POS 20,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.