Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 63 714 562 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 76 973 17 589 63 620 000 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atom Invest AS 100,00% - -
 
Mielno Holding AS 48,68% - - -
Agro Eiendom Invest AS 28,35% - - -
Primus Holding AS 17,08% - - -
Mybank ASA 5,59% 44 790 26 620 68,26%
 
TOTALT: Alle selskap   - 1 488 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atom Invest AS 76 312 53,40% - 76 312 53,40%
 
Mielno Holding AS 212 806 90,30% - 212 806 90,30%
Agro Eiendom Invest AS 87 075 100,00% - 87 075 100,00%
Primus Holding AS 19 454 54,75% - 19 454 54,75%
Mybank ASA 202 230 22,29% 44 790 157 440 18,25%
 
TOTALT: Alle selskap 597 877 42,45% 44 790 553 087 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atom Invest AS 76 312 - 76 312
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 76 312
 
  -30,00% 76 312
 
  -50,00% 76 312
 
  -70,00% 76 312
 
  -100,00% 76 312

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter4154875300230
POS 764,6 %NEG -93,6 %POS 100% - NEG -100,0 %NEG -33,3 %POS 100% -
 
Bruttomargin4154875300230
POS 764,6 %NEG -93,6 %POS 100% - NEG -100,0 %NEG -33,3 %POS 100% -
 
EBITDA resultat-508-848-727-53-186-619-231-141
POS 40,1 %NEG -16,6 %NEG -1 271,7 %POS 71,5 %POS 70,0 %NEG -168,0 %NEG -63,8 % -
 
Driftsresultat-508-861-733-53-186-619-1.092-141
POS 41,0 %NEG -17,5 %NEG -1 283,0 %POS 71,5 %POS 70,0 %POS 43,3 %NEG -674,5 % -
 
Kontantstrøm-23.703-1.822-2.137-1.452-2.307-1.8263510
NEG -1 200,9 %POS 14,7 %NEG -47,2 %POS 37,1 %NEG -26,3 %NEG -620,2 % - -
 
Kassebeholdning7.0801965099362605781
POS 3 512,2 %POS 292,0 %NEG -49,5 %POS 175,0 %NEG -86,2 %POS 356,1 %NEG -29,6 % -
 
Sum egenkapital77.308103.634105.59592.24293.78495.73197.89768.852
NEG -25,4 %NEG -1,9 %POS 14,5 %NEG -1,6 %NEG -2,0 %NEG -2,2 %POS 42,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld41.94240.74237.43249.21247.06244.96245.81080.475
NEG -2,9 %NEG -8,8 %POS 23,9 %NEG -4,6 %NEG -4,7 %POS 1,9 %POS 43,1 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.