Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 55 470 505 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 18 750 6 255 55 445 500 0

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atom Invest AS 100,00% - -
 
Mielno Holding AS 48,68% - - -
Agro Eiendom Invest AS 27,62% - - -
Primus Holding AS 17,08% - - -
Mybank ASA 5,59% 26 620 615 4 228,46%
 
TOTALT: Alle selskap   - 34 -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atom Invest AS 82 200 62,70% - 82 200 62,70%
 
Mielno Holding AS 208 978 89,91% - 208 978 89,91%
Agro Eiendom Invest AS 58 800 83,94% - 58 800 83,94%
Primus Holding AS 10 170 39,27% - 10 170 39,27%
Mybank ASA 240 840 46,49% 26 620 214 220 43,59%
 
TOTALT: Alle selskap 600 988 61,48% 26 620 574 368 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atom Invest AS 82 200 - 82 200
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 82 200
 
  -30,00% 82 200
 
  -50,00% 82 200
 
  -70,00% 82 200
 
  -100,00% 82 200

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20152014201320122011201020092008
Driftsinntekter48753002300
NEG -93,6 %POS 100% - NEG -100,0 %NEG -33,3 %POS 100% - -
 
Bruttomargin48753002300
NEG -93,6 %POS 100% - NEG -100,0 %NEG -33,3 %POS 100% - -
 
EBITDA resultat-848-727-53-186-619-231-141-169
NEG -16,6 %NEG -1 271,7 %POS 71,5 %POS 70,0 %NEG -168,0 %NEG -63,8 %POS 16,6 % -
 
Driftsresultat-861-733-53-186-619-1.092-141-169
NEG -17,5 %NEG -1 283,0 %POS 71,5 %POS 70,0 %POS 43,3 %NEG -674,5 %POS 16,6 % -
 
Kontantstrøm-1.822-2.137-1.452-2.307-1.826351-3.0190
POS 14,7 %NEG -47,2 %POS 37,1 %NEG -26,3 %NEG -620,2 %POS 111,6 % - -
 
Kassebeholdning1965099362605781277
POS 292,0 %NEG -49,5 %POS 175,0 %NEG -86,2 %POS 356,1 %NEG -29,6 %NEG -70,8 % -
 
Sum egenkapital103.634105.59592.24293.78495.73197.89768.85270.658
NEG -1,9 %POS 14,5 %NEG -1,6 %NEG -2,0 %NEG -2,2 %POS 42,2 %NEG -2,6 % -
 
Sum langsiktig gjeld40.74237.43249.21247.06244.96245.81080.47556.078
NEG -8,8 %POS 23,9 %NEG -4,6 %NEG -4,7 %POS 1,9 %POS 43,1 %NEG -43,5 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.