Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 1 816 664 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 123 41 1 816 500 0

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (200,00%) Resultat før skatt (-41,72%)
Driftsresultat (200,00%) Kontantstrøm fra drift (-73,31%)
Sum egenkapital (17,52%) Kassebeholdning (-69,86%)
Driftsinntekter (100%)
Bruttomargin (100%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Atum Økonomi AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Atum Økonomi AS 5 401 99,96% - 5 401 99,96%
 
TOTALT: Alle selskap 5 401 99,96% - 5 401 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Atum Økonomi AS 5 401 - 5 401
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 5 401
 
  -30,00% 5 401
 
  -50,00% 5 401
 
  -70,00% 5 401
 
  -100,00% 5 401

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2018201720162015
Driftsinntekter8311
POS 166,7 %POS 200,0 % - -
 
Bruttomargin8311
POS 166,7 %POS 200,0 % - -
 
EBITDA resultat710-10
POS 600,0 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
 
Driftsresultat710-10
POS 600,0 %POS 0,0 %POS 100,0 % -
 
Kontantstrøm1.5632831690
POS 452,3 %POS 67,5 % - -
 
Kassebeholdning12216383
POS 662,5 %POS 433,3 %NEG -96,4 % -
 
Sum egenkapital2.60742929576
POS 507,7 %POS 45,4 %POS 288,2 % -
 
Sum langsiktig gjeld000250
- - POS 100,0 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.