Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 135 021 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 52 438 3 082 59 500 20 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

- Tilbud på 60 sekunder
- Ingen pant

Se hvor mye du kan låne

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (50,68%)
Resultat før skatt (45,89%)
Driftsresultat (45,89%)
Kontantstrøm fra drift (119,66%)
Kassebeholdning (146,32%)
Sum egenkapital (202,44%)
Driftsinntekter (55,04%)
Bruttomargin (55,04%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Audiopedagogtjenesten AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Audiopedagogtjenesten AS 248 54,51% - 248 54,51%
 
TOTALT: Alle selskap 248 54,51% - 248 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Audiopedagogtjenesten AS 248 - 248
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 248
 
  -30,00% 248
 
  -50,00% 248
 
  -70,00% 248
 
  -100,00% 248

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20192018
Driftsinntekter326260
POS 25,4 % -
 
Bruttomargin326260
POS 25,4 % -
 
EBITDA resultat28-101
POS 127,7 % -
 
Driftsresultat28-101
POS 127,7 % -
 
Kontantstrøm-470
- -
 
Kassebeholdning3481
NEG -58,0 % -
 
Sum egenkapital-49-77
POS 36,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld00
- -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.