Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 992 077 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
17 200 123 493 26 384 543 000 282 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
Kassebeholdning (3,32%) EBITDA (-47,20%)
Sum egenkapital (11,67%) Resultat før skatt (-87,57%)
Driftsinntekter (0,81%) Driftsresultat (-66,15%)
Bruttomargin (3,20%) Kontantstrøm fra drift (-76,99%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aug Olsen AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aug Olsen AS 201 7,52% - 201 7,52%
 
TOTALT: Alle selskap 201 7,52% - 201 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aug Olsen AS 201 - 201
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 201
 
  -30,00% 201
 
  -50,00% 201
 
  -70,00% 201
 
  -100,00% 201

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20162015201420132012201120102009
Driftsinntekter2.7922.8052.7072.6062.5212.2402.1502.066
NEG -0,5 %POS 3,6 %POS 3,9 %POS 3,4 %POS 12,5 %POS 4,2 %POS 4,1 % -
 
Bruttomargin2.1222.1552.0801.9781.9131.7051.6251.551
NEG -1,5 %POS 3,6 %POS 5,2 %POS 3,4 %POS 12,2 %POS 4,9 %POS 4,8 % -
 
EBITDA resultat193326458587-19-109-264
NEG -40,8 %POS 624,4 %NEG -47,1 %NEG -2,3 %POS 557,9 %POS 82,6 %POS 58,7 % -
 
Driftsresultat98238-304582-24-114-269
NEG -58,8 %POS 893,3 %NEG -166,7 %NEG -45,1 %POS 441,7 %POS 78,9 %POS 57,6 % -
 
Kontantstrøm99-45916326816789-420
POS 121,6 %NEG -381,6 %NEG -39,2 %POS 60,5 %POS 87,6 %POS 311,9 % - -
 
Kassebeholdning1.2451.1581.0281.009451329240283
POS 7,5 %POS 12,6 %POS 1,9 %POS 123,7 %POS 37,1 %POS 37,1 %NEG -15,2 % -
 
Sum egenkapital11-65-284-246-279-368-354-243
POS 116,9 %POS 77,1 %NEG -15,4 %POS 11,8 %POS 24,2 %NEG -4,0 %NEG -45,7 % -
 
Sum langsiktig gjeld1.8771.7707988300000
NEG -6,0 %NEG -121,8 %POS 3,9 %NEG % - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.