Bisnode kredittsjekk
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 2 868 137 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 127 110 343 027 2 141 000 257 000

Vi har løsningen for din bedrift

Søk lån her

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Auka AS 100,00% - -
 
TOTALT: Alle selskap   - - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Auka AS 29 127 86,57% - 29 127 86,57%
 
TOTALT: Alle selskap 29 127 86,57% - 29 127 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Auka AS 29 127 - 29 127
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 29 127
 
  -30,00% 29 127
 
  -50,00% 29 127
 
  -70,00% 29 127
 
  -100,00% 29 127

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År2016201520142013201220112010
Driftsinntekter41.97747.6221.021224110146
NEG -11,9 %POS 4 564,3 %POS 4 540,9 %NEG -94,6 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Bruttomargin36.84547.281851224110146
NEG -22,1 %POS 5 455,9 %POS 3 768,2 %NEG -94,6 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
EBITDA resultat9.77123.880-22.193-10.230-2.3900-46
NEG -59,1 %POS 207,6 %NEG -116,9 %NEG -328,0 %NEG %POS 100,0 % -
 
Driftsresultat9.69723.821-22.257-10.262-2.4180-46
NEG -59,3 %POS 207,0 %NEG -116,9 %NEG -324,4 %NEG %POS 100,0 % -
 
Kontantstrøm11.892-205-20.792-9.111-2.183-670
POS 5 901,0 %POS 99,0 %NEG -128,2 %NEG -317,4 %NEG -3 158,2 % - -
 
Kassebeholdning39.94625.02324.88914.9451.176014
POS 59,6 %POS 0,5 %POS 66,5 %POS 1 170,8 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Sum egenkapital55.99447.15623.30614.1111.647054
POS 18,7 %POS 102,3 %POS 65,2 %POS 756,8 %POS 100%NEG -100,0 % -
 
Sum langsiktig gjeld0000000
- - - - - - -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.