Sjekk kredittstatus her
Har du kommentarer til eget regnskap? Ta kontakt for å få MinSide hvor du kan tilføre regnskapet mer informasjon.
Selskapet kan forbedre sin finansieringsevne med opptil 321 493 NOK
Varelager Kundefordring Leverandørkreditt Belåning aktiva Leasing
0 51 616 5 877 242 000 22 000

Vi sørger for at du har penger på konto

KLIKK HER

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

POSITIV UTVIKLING
NEGATIV UTVIKLING
EBITDA (3 663,64%)
Resultat før skatt (2 850,00%)
Driftsresultat (3 316,67%)
Kontantstrøm fra drift (30 800,00%)
Kassebeholdning (100%)
Sum egenkapital (2,17%)
Driftsinntekter (582,61%)
Bruttomargin (582,61%)

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

 

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

Et årsregnskap kan inneholde både synlige og litt mer usynlige disposisjoner. For et utrent øye så kan det ofte være vanskelig å trekke ut de hendelser som er viktige for en god vurdering av et regnskap. SE HER for noen nyttige og praktiske analysetips.

LEDIG FOR PARTNER

Kontakt ronny@purehelp.no

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

 

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:
Objekt Eierandel Siste året Forrige året Vekst(%)
Aunivi Invest AS 100,00% - -
 
Trimotech AS 8,50% - - -
La Ravine AS 50,00% - - -
 
TOTALT: Alle selskap   - -
Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:
Objekt EK EK(%) Immaterielt Justert EK Justert EK(%)
Aunivi Invest AS 330 61,00% - 330 61,00%
 
Trimotech AS -1 968 -4 800,00% - -1 968 -4 800,00%
La Ravine AS -12 -2,53% - -12 -2,53%
 
TOTALT: Alle selskap -1 650 -156,25% - -1 650 (1)
(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå
Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:
Objekt Egenkapital Andel immaterielt Justert EK
Aunivi Invest AS 330 - 330
Andel Immaterielt Nedskrivning immaterielt Justert EK
- -10,00% 330
 
  -30,00% 330
 
  -50,00% 330
 
  -70,00% 330
 
  -100,00% 330

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År20182017201620152014
Driftsinntekter68153117610
NEG -55,6 %POS 30,8 %POS 91,8 %POS 0,0 % -
 
Bruttomargin68153117610
NEG -55,6 %POS 30,8 %POS 91,8 %POS 0,0 % -
 
EBITDA resultat-381815-160
NEG -311,1 %POS 20,0 %POS 193,8 %POS 0,0 % -
 
Driftsresultat-391714-570
NEG -329,4 %POS 21,4 %POS 124,6 %POS 0,0 % -
 
Kontantstrøm-149-147-126390
NEG -1,4 %NEG -1 125,0 %NEG -101,9 % - -
 
Kassebeholdning14345110
NEG -58,8 %NEG -33,3 %POS 5 000,0 %POS 0,0 % -
 
Sum egenkapital29435330330597
NEG -16,7 %POS 16,5 %NEG -0,7 %POS 214,4 % -
 
Sum langsiktig gjeld62-161270535
NEG -487,5 %POS 233,3 %POS 82,9 %POS 86,9 % -
Dette er et PRO Analyse produkt. For å se 2 siste regnskapsår - Bestill PRO.